Ymosodiad Bethesda: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu eisiau cymorth y gymuned leol i ddod o hyd i bwy sy'n gyfrifol am yr ymosodiad.

Mae Heddlu'r Gogledd am wybod mwy gan dystion welodd ymosodiad ar ddyn lleol ym Methesda Ddydd San Steffan.

Digwyddodd yr ymosodiad rhwng 11.30yh ac oriau mân y bore canlynol wedi i'r dyn 25 oed fod yn cymdeithasu mewn tafarndai yn y dref.

Dywedodd y Cwnstabl Amy Williams: "Rywbryd wedi 11.30yh Ddydd San Steffan fe ymosododd rhywun ar ddyn lleol 25 oed ar Stryd Fawr Bethesda rhwng Tafarn y Bull a'r hen fanc HSBC.

"Fe ddaeth yr ymosodwr o'r tu ôl i'r dyn. Ar hyn o bryd, dydi o ddim yn gallu rhoi disgrifiad manwl o'r person sy'n gyfrifol am yr ymosodiad llwfr, direswm hwn. Fe dorrodd y dyn asgwrn ei ên.

"Roedd wedi treulio diwedd y prynhawn a min nos yn yfed yn y dref a chyn yr ymosodiad, roedd o wedi bod yn Nhafarn y Llangollen gerllaw.

"Hoffwn siarad ag unrhywun welodd yr ymosodiad neu sy'n gwybod pwy sy'n gyfrifol, yn enwedig, unrhywun welodd gymhelliant posibl i'r ymosodiad yn Nhafarn y Llangollen cyn hynny."

'Pla'

Ychwanegodd: "Mae troseddau treisgar yn bla ar ein trefi ac rydym ni wedi gwneud gwaith da i leihau nifer y digwyddiadau o'r fath.

"Rwy'n ffyddiog y gallwn ni ddod o hyd i'r troseddwr gyda chymorth y gymuned leol er mwyn sicrhau cyfiawnder a diogelu ein strydoedd.

"Hoffwn annog unrhywun oedd yn yr ardal ar y pryd, efallai yn dychwelyd adref wedi noson allan, i gysylltu â'r heddlu ar 101."

Gall unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, a dyfynnu'r cyfeirnod RC14002951.