Gyrru'n beryglus: galw am gosbau llymach

Cyhoeddwyd
Susan Elan Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae Susan Elan Jones yn awyddus i weld cosbau llymach i yrrwyr sy'n achosi damweiniau difrifol

Bydd Aelod Seneddol o Ogledd Cymru'n galw am gosbau llymach i rai sy'n achosi damweiniau drwy yrru'n beryglus yn San Steffan.

Susan Elan Jones, AS De Clwyd sy'n gyfrifol am gyflwyno'r mesur newydd yn Nhŷ'r Cyffredin.

Meddai Ms Jones, dylid cynnal arolwg i hyd cosbau o'r fath er mwyn sicrhau cyfiawnder i deuluoedd "sydd wedi eu dinistrio gan y fath droseddau".

Bydd y mesur Troseddau Gyrru (Arolwg i Ganllawiau Dedfrydu) yn galw ar yr Ysgrifennydd Gwladol i gynnal arolwg i'r cosbau am droseddau gyrru sy'n arwain at farwolaeth ac anafiadau difrifol.

'Angen eglurder'

Yn ôl Ms Jones, mae angen rhagor o eglurder i Farnwyr gael gwybod pa ddedfrydau sy'n bosib eu rhoi am nifer o droseddau gyrru.

Daw'r cynllun yn dilyn ymgyrchoedd yng Ngogledd Cymru wedi i Robert Gaunt, bachgen naw oed o Wrecsam, gael ei daro gan gar a'i ladd yn 2009.

Doedd gan gyrrwr y car ddim trwydded nag yswiriant. Cafodd ei ddedfrydu i 22 mis dan glo a'i wahardd rhag gyrru am bedair mlynedd wedi iddo gyfaddef gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

10 mis dreuliodd o yn y carchar.

Mae Ms Jones yn dweud ei bod yn gobeithio y bydd y mesur yn diogelu bywydau yn y dyfodol.