Pontypridd: Dyn wedi ei anafu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ffordd Sardis ei chau am gyfnod er mwyn cludo'r dyn i'r ysbyty

Mae heddlu ym Mhontypridd yn ymchwilio wedi digwyddiad yn ardal Stryd Taf amser cinio ddydd Mercher.

Cafodd dyn ei anafu a bu'n rhaid cau Ffordd Sardis am gyfnod er mwyn ei gludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Nawr, mae ymchwiliad ar droed i ganfod beth ddigwyddodd i'r dyn ond mae yna awgrym fod rhywun wedi ymosod arno.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans wrth BBC Cymru eu bod nhw wedi cael eu galw i roi cymorth i ddyn ar Stryd Taf yn y dref toc wedi 12.30.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd helimed

Fe anfonon nhw un cerbyd ymateb brys, un ambiwlans brys, meddyg arbenigol a hofrennydd helimed.

Mae'n debyg fod y dyn wedi rhedeg i mewn i siop Tesco yn yr ardal yn dilyn y digwyddiad.

Yn ôl llefarydd ar ran yr archfarchnad, "mae hwn yn fater i'r heddlu, a byddwn yn rhoi cymorth iddynt mewn unrhyw fodd y gallwn ni."

Does dim rhagor o wybodaeth am gyflwr y dyn ar hyn o bryd.

Dylai unrhywun oedd yn yr ardal ar y pryd neu a welodd unrhywbeth amheus, gysylltu â'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.