Iechyd: System dagio i atal colledion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwerth £390,000 o ddillad yn mynd ar goll bob blwyddyn.

Mae un o fyrddau iechyd Cymru am fuddsoddi mewn system tagio er mwyn rhwystro dillad gwelyau rhag cael eu colli.

Dywed y Bwrdd eu bod yn prosesu 12 miliwn o eitemau dillad bob blwyddyn.

Yn ôl llefarydd mae gwerth £390,000 o lieiniau a dillad gwely yn mynd ar goll bob blwyddyn.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £353,000 ar gyfer y system dagio newydd.

Mae gwasanaeth golchi dillad Aneurin Bevan, sydd wedi ei leoli yng Nghwmbrân, hefyd yn darparu gwasanaeth ar gyfer Ymddiriedolaeth Caerdydd a'r Fro, Powys a Felindre.

Mae ganddynt hefyd nifer o gytundebau llai, gyda'r Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ymhen tair blynedd eu bod yn gobeithio arbed rhwng £250,000-£300,00 bob blwyddyn.

Dywedodd Gweinidog Cyllid Cymru Jane Hutt fod y sustem yn arbed arian i'r trethdalwyr.

"Mae hwn yn wasanaeth cyhoeddus da, gan ddefnyddio technoleg i leihau colledion dillad.

"Mae defnyddio technoleg yn y modd hwn yn dangos sut mae gwasanaeth cyhoeddus yn gallu gwneud pethau yn wahanol ac yn well.

"Rwyf yn awyddus i weld y math hwn o gydweithredu a'r defnydd o ddulliau newydd yn cael eu defnyddio mwy mwy yng Nghymru.

Straeon perthnasol