Dyn wedi ei anafu: archwilio cyfeiriad yn Ysgubor Goch

Cyhoeddwyd

Mae heddlu'r gogledd yn cynnal ymchwiliadau pellach mewn cyfeiriad yn Ysgubor Goch, Caernarfon ar ôl i ddyn gael ei ddarganfod gydag anafiadau difrifol i'w ben ar y dydd Sadwrn cyn y Nadolig.

Mae'r swyddogion yn dal i drio deall yr amgylchiadau wnaeth arwain at anafiadau'r dyn sy'n dal i wella yn yr ysbyty.

Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhywbeth amheus rhwng 5 y bore a 10 y nos ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 21 i ffonio 101 gan roi'r rhif cyfeirnod P207509.

Gall pobl hefyd gysylltu gyda Taclo'r Tacle trwy ffonio 0800 555111.