Tîm Achub y Fali yw'r prysuraf y DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Tîm Achub y Fali ei alw 323 o weithiau yn 2013

Tîm Chwilio ac Achub sydd â'i bencadlys yn y Fali ar Ynys Môn yw'r prysuraf yn y DU, am yr ail flwyddyn yn olynol.

Cafodd hofrennydd Sgwadron 22 ei alw 323 o weithiau yn 2013, gan roi cymorth i 298 o bobl dros y flwyddyn.

Dywedodd y Capten Grŵp, Sara Mackmin, Cadlywydd Adran Chwilio ac Achub yr Awyrlu ei bod hi'n "hynod o falch".

Roedd y Tywysog William yn rhan o'r adran nes iddo adael yn 2013.

Mae'r tîm yn un o chwe uned chwilio ac achub sydd gan yr Awyrlu dros y DU, ac mae'r aelodau yn gorfod delio hefo tirwedd amrywiol yn cynnwys clogwyni wrth y môr a mynyddoedd Eryri.

Roedd cyfanswm y galwadau i griwiau'r Fali yn fwy na chwarter yr holl alwadau dros y DU y llynedd, sef 1,202.

Ffynhonnell y llun, AFP/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 298 eu helpu gan y tîm, sy'n achub pobl mewn trafferth a cludo pobl wael i ysbytai

Mae eu gwaith yn cynnwys achub pobl sydd mewn trafferth, a chludo pobl sydd yn ddifrifol wael i'r ysbyty.

Yn siarad am griwiau Ynys Môn, dywedodd Capten Mackmin: "Yn ystod y gaeaf caled a hir rhwng Ionawr ac Ebrill, nid yn unig wnaeth Adran C lwyddo i gwblhau nifer uwch na'r cyfartaledd o hediadau, ond mewn rhai o'r amodau gwaethaf mae Eryri wedi ei weld ers llawer blwyddyn.

"Rydw i'n falch iawn o'r holl ddynion a merched dan fy awdurdod sy'n mynd allan ddydd a nos, ym mhob tywydd, gydag un amcan - i achub bywydau."

Straeon perthnasol