100 o swyddi mewn cwmni ateb ffonau yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
canolfan alwadau (llun generig)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd mae tua 300 o bobl yn cael eu cyflogi gan Moneypenny

Mae canolfan alwadau yn Wrecsam yn creu mwy na 100 o swyddi yn 2014.

Dywedodd cwmni ateb ffonau Moneypenny y bydden nhw'n creu 30 o swyddi'n syth a'r gweddill yn ystod gweddill y flwyddyn.

Mae'r cwmni yn dweud eu bod wedi tyfu'n sylweddol, 500% yn fwy o alwadau dros gyfnod y Nadolig na'r un cyfnod y llynedd.

Ar hyn o bryd mae Moneypenny yn cyflogi 300 gyda rhai'n teithio i weithio yn Seland Newydd i ddelio gyda galwadau yn ystod amser y nos yn hemisffer y gogledd.

100 o swyddi

Daw'r cyhoeddiad diweddaraf wedi i'r cwmni greu 100 o swyddi yn 2013.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr eu bod wedi profi twf enfawr ar adeg ariannol anodd i eraill.

"Mae pob adran yn tyfu oherwydd nifer y cwmnïau mawr sydd eisiau ein gwasanaeth ateb ffonau neu wasanaeth derbynfa," meddai Glenn Jackson.

"Hyd yn oed dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd pan mae disgwyl i ffonau fod yn ddistaw roedd cynnydd ..."

Gweithio dramor

Dros flwyddyn yn ôl dechreuodd y cwmni yrru staff i weithio yn Auckland yn Seland Newydd dros dro.

Roedd dewis i bobl weithio shifftiau nos yng Nghymru neu symud i hemisffer y de dros dro.

Mae timau o bedwar o staff yn mynd i Auckland am chwe mis ar y tro a staff Wrecsam sy'n cymryd drosodd ar ddiwedd y dydd yng Nghymru.

Penderfynodd y cwmni yrru staff i ffwrdd oherwydd ymchwil oedd yn dangos sgil-effeithiau niweidiol gweithio shifftiau nos.

Fe all y gweithwyr newydd fod yn rhan o'r cynllun ar ôl cael eu hyfforddi, yn ôl y cwmni.