40 o swyddi academaidd i Brifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd

Mi fydd 40 o swyddi academaidd yn cael eu creu ym Mhrifysgol Abertawe gyda nawdd o £2.5 miliwn ar gyfer ymchwil i orchuddion newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Crisialau o ddeunydd newydd fydd yn gallu cael eu defnyddio i greu trydan o wres.

Fe fydd yr arian o Lywodraeth Prydain yn cael ei wario ar sefydlu canolfan fydd yn hyfforddi ymchwilwyr i ddatblygu gorchuddion deunyddiau amrywiol fel dur, gwydr ac ati.

Mae'n bosib y bydd y gorchuddion yn golygu y gall adeiladau gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hegni eu hunain, gan droi adeilad yn orsaf bŵer ei hun.

Fe allai batris mwy effeithiol sy'n storio egni gael eu datblygu, a phecynnu gwell i gynnyrch.

Fe fydd ymchwilwyr yn ceisio datblygu gorchuddion mwy gwydn i geiniogau mewn prosiect ar y cyd gyda'r Mint Brenhinol - a gorchuddion sy'n cynhyrchu trydan o wres ar gyfer llongau gofod mewn prosiect gyda'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd.

Mae nifer o gwmnïau mawr yn cyd-weithio gyda thîm Abertawe, gan gynnwys Tata Steel, BASF, cwmni cemegol mwya'r byd, ac NSG Pilkington, un o gynhyrchwyr gwydr mwya'r byd.

Fe fydd y ganolfan newydd o'r enw Coated2 yn agor ym mis Medi 2015.

'Camau mawr'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones: "Mae'r brifysgol ei hun yn mynd o nerth i nerth ac yn cymryd camau mawr i ddatblygu'n un o'r goreuon o ran gwyddoniaeth ac ymchwil.

"Fe fydd y prosiect hwn, nid yn unig yn rhoi hwb i ddatblygu cynnyrch newydd a diwydiannau ond hefyd i hyfforddi arweinwyr diwydiant y dyfodol.

"Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i wneud cyfraniad mawr i economi Cymru ac i faes gwyddoniaeth."

Yn ôl cyfarwyddwr Coated2, Dr James Sullivan, mae'r nawdd "yn cydnabod bod ganddon ni yn Abertawe dîm ag enw rhyngwladol am eu gwaith gyda gorchuddion a deunyddiau.

"Mae'r gwaith yn chwarae rhan bwysig wrth daclo pynciau mawr ein cyfnod fel cyflenwad egni a chynaladwyedd."

Mae'r ganolfan yn un o 19 o ganolfannau ar gyfer hyfforddiant academaidd fydd ar gael i 900 o fyfyrwyr.