Llys: Achos twyll ffonau symudol

Cyhoeddwyd

Mae pedwar dyn wedi pledio'n euog yn Llys y Goron Abertawe i'w rhan mewn twyll yswiriant ffonau symudol.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Honnir bod y twyll wedi digwydd rhwng Awst 2008 ac Ebrill 2010.

Mae Christopher Surman, 47, Wayne Ghosh, 43, Andrew Patterson, 32, y 3 o Abertawe, ac Omar Mapara, 33 o Fryste wedi pledio'n euog i gynllwynio gyda'i gilydd i dwyllo cwsmeriaid cwmnïau ffonau symudol drwy'u ffonio a gwerthu polisïau yswiriant honedig iddyn nhw.

Honwyd yn y Llys bod y polisïau hyn heb gael eu hawdurdodi gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol ( yr FSA) a'u bod yn annilys.

Y gred yw bod y twyll wedi digwydd rhwng Awst 2008 ac Ebrill 2010 a bod y pedwar wedi cymryd gwerth £300,000.

Fe fyddan nhw'n cael eu dedfrydu ar ôl cwblhau achos llys pump o ddiffynyddion arall.

Mae rheithgor o 9 o fenywod a 3 o ddynion wedi tyngu llw ac fe fydd achos llys Mark Rees, 51, Sgeti; Craig Pitman, 33, Port Talbot; Helen Lewis, 28, Manselton; Craig Odger, 29, Brynmill; a Christopher Davies, 31, o Plymouth yn dechrau ddydd Iau, yr 16eg o Ionawr.

Yr honiad yw bod y twyll wedi digwydd rhwng Tachwedd 2003 ac Ebrill 2010.

Mae disgwyl i'r achos bara chwe wythnos a chynnwys clywed tystiolaeth gan ddwsinau o dystion ar draws Prydain fydd yn ymddangos dros linc fideo.