Digwyddiad Pontypridd: 'Dim trywanu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ffordd Sardis ei chau am gyfnod er mwyn cludo dyn i'r ysbyty

Dydy Heddlu De Cymru ddim yn chwilio am unrhyw un mewn cysylltiad â'r digwyddiad ym Mhontypridd amser cinio ddydd Mercher.

Cafodd dyn ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd gydag anafiadau i'w fol.

Roedd adroddiadau ar y pryd yn awgrymu bod y dyn wedi cael ei drywanu, ond mae'r heddlu bellach yn fodlon na chafodd trosedd ei chyflawni

Dywedodd yr arolygydd lleol Nigel Griffiths: "Rydw i'n awyddus i dawelu meddwl y gymuned ar ôl digwyddiadau dramatig ddoe, wnaeth achosi pryder rwy'n siwr.

"Roedd dyfalu bod y dyn dan sylw wedi cael ei drywanu gan rywun ond fe allwn ni nawr gadarnhau na ddigwyddodd hyn.

"Hoffwn ddiolch i bobl Pontypridd am eu cydweithrediad a'r gefnogaeth a gafwyd ynghanol y dref yn ystod y prynhawn."

Cafodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu galw i roi cymorth i ddyn ar Stryd Taf yn y dref toc wedi 12.30.

Yn ôl adroddiadau roedd wedi rhedeg i siop Tesco gydag anafiadau.

Mae'r dyn 51 oed bellach wedi cael gadael yr ysbyty ac mae disgwyl y bydd yn cael ei holi ymhellach ynglŷn â'r digwyddiad.