Dyn yn euog o dargedu hofrennydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llun yma'i dynnu o'r hofrennydd

Cafwyd dyn o Sir y Fflint yn euog wedi iddo dargedu hofrennydd heddlu gyda dyfais laser.

Cafodd Kevin Griffiths, 22 oed o Faes-glas, ddedfryd wedi ei gohirio o bum mis o garchar a 200 awr o wasanaeth i'r gymuned.

Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ymddwyn yn fyrbwyll neu'n esgeulus mewn modd oedd yn debygol o beryglu'r hofrennydd.

Roedd yr hofrennydd wedi cael ei alw er mwyn chwilio am berson oedd ar goll, rhywun oedd yn cael ei ystyried yn "risg uchel".

Clywodd Llys Ynadon Sir y Fflint fod Griffiths wedi anelu'r ddyfais laser at yr hofrennydd rhyw 10 o weithiau o fewn 10 munud ar Fedi 25 2103.

Roedd yr hofrennydd yn hedfan rhyw 1,200 o droedfeddi uwchben Maes-glas ar y pryd ac fe allai cymhlethdodau fod wedi arwain at ganlyniadau "trychinebus," yn ôl yr heddlu.

Cafodd Griffiths ei ddarganfod yn anelu pelydryn y laser drwy ffenest ei ystafell wely.

Yn ystod yr achos fe wnaeth Heddlu Gorllewin Efrog, sydd yn rhedeg Gwasanaeth Awyr yr Heddlu, ddadlau bod gweithredoedd Griffiths wedi rhoi bywydau pobl yn y fantol.

Fe blediodd Griffiths yn euog i'r cyhuddiad yn ei erbyn.

'Hollbwysig'

Yn ôl Philip Lloyd Jones oedd yn ei amddiffyn, roedd Griffiths yn ddyn oedd yn gweithio'n galed, heb unrhyw ddedfrydau blaenorol, wedi gwneud "camgymeriad anferth".

Wedi'r dyfarniad dywedodd Ian Whitehouse o'r Gwasanaeth Awyr: "Mae ein hofrenyddion yn gwneud gwaith pwysig ac mae eu gwaith yn gallu achub bywydau ac arbed oriau o amser gwerthfawr yr heddlu.

"Wrth ddelio gyda phobl ar goll neu bobl fregus mae amser yn gallu bod yn hollbwysig.

"Mae anelu dyfais laser at hofrennydd yn gallu peryglu bywydau'r peilot a'r criw ac mae hefyd yn gallu achosi oedi a allai arwain at anafiadau difrifol neu farwolaeth.

"Roedd yr hyn wnaeth Griffiths yn dwp ac yn fyrbwyll.

"Fe fyddwn ni'n delio mewn modd cadarn gydag unrhyw un sy'n defnyddio laser ac sy'n peryglu bywydau pobl - mae gennym ni'r dechnoleg i ddarganfod y bobl sy'n troseddu."