Coleg Ceredigion yn uno â'r Drindod Dewi Sant

Cyhoeddwyd
Myfyrwyr
Disgrifiad o’r llun,
Mae Coleg Ceredigion nawr yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant

Mae Coleg Ceredigion wedi uno â Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Yn ôl y Coleg newydd mae'r uniad hwn wedi ei gwblhau o sefyllfa o "gryfder mawr."

Hwn ydi'r pedwerydd uniad o golegau dros y pedair mlynedd diwethaf yn Ne-Orllewin Cymru pan greuwyd PCYDDS drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan gyda Choleg Prifysgol Y Drindod Caerfyrddin. Yn mis Hydref 2012, ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r grŵp, a dilynodd Coleg Sir Gâr hwy yn Awst 2013.

Dywedodd Pennaeth Coleg Ceredigion, Jacqui Weatherburn: "Rwy'n hynod falch o gael mynd â'r coleg ymlaen i uno â PCYDDS. Mae cyfleoedd aruthrol i ddod i ddysgwyr yng Ngheredigion, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol."

"O fewn y strwythur y Grŵp, bydd Coleg Ceredigion yn parhau i gynnig ystod eang o gyrsiau addysg bellach.

"Caiff enw brand a hunaniaeth uchel eu parch y coleg eu cadw wrth iddo weithio yn y grŵp i greu rhaglenni addysg uwch newydd i'w cyflwyno yn Aberteifi ac Aberystwyth. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni i gyd."

Addysg Radical

Dywedodd Is-ganghellor Grŵp Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, "Rwy'n falch iawn i groesawu Coleg Ceredigion i Grŵp PCYDDS.

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn creu system newydd radical o addysg ar gyfer Cymru a fydd yn trawsnewid, siapio a datblygu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae system PCYDDS yn cynnwys prifysgolion a cholegau wedi ymrwymo i addysgu myfyrwyr o bob oedran a chefndir ac ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth.

"Bydd buddion o'r fath yn cael eu cyflawni trwy ddarparu portffolio perthnasol o raglenni a datblygu llwybrau dilyniant o lefel mynediad i astudiaethau doethurol yn y rhanbarth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol