Aberystwyth: Clod i'r tîm clirio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd rhaid i Gyngor Ceredigion adfer y lloches ar y prom yn rhan o'r gwaith clirio

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon, wedi canmol y criw sy'n clirio yn dilyn effeithiau'r storm yn Aberystwyth.

Fe ymwelodd Mr Salmon â'r dref ddydd Mercher, Ionawr 8, er mwyn deall pa mor ddifrifol yw'r difrod, a beth yw'r heriau sy'n wynebu'r gymuned yno.

Dywedodd fod y difrod i'r promenâd yn "aruthrol, ac mae 'na waith rhyfeddol ar droed i geisio gwella'r sefyllfa."

Ychwanegodd: "Does gen i ddim ond canmoliaeth i'r holl griw sydd wedi bod yn gyfrifol am gadw trigolion y dref yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf, ac i'r rhai hynny sy'n rhoi cymorth i bobl gydag anhawsterau'n dilyn y storm.

"Mae'r rhain yn cynnwys swyddogion yr heddlu, yr RNLI a gweithwyr o nifer o asiantaethau a sefydliadau eraill".

Adfer lloches

Yn rhan o'r gwaith, fe fydd yn rhaid i Gyngor Ceredigion adfer adeilad eiconig ar y promenâd.

Ddydd Mercher fe wnaeth swyddogion CADW, y corff sy'n gyfrifol am warchod adeiladau rhestredig yng Nghymru gwrdd â swyddogion y cyngor.

Dywedodd CADW fod angen i'r lloches ar y prom, gafodd ei chodi yn y 1920au, gael ei hatgyweirio a'i dodi yn ôl yn yr un safle.

Mae'r adeilad yn un rhestredig, Gradd 2.

Fe gafodd seiliau'r adeilad eu chwalu yn y stormydd gan greu twll yn y llawr ac mae'r lloches wedi syrthio yn rhannol i'r twll.

Straeon perthnasol