Dau gant o wirfoddolwyr yn helpu i glirio'r prom

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tua 200 o bobl wedi ymateb i'r her o gynorthwyo'r gwaith clirio ar y prom

Roedd Cyngor Ceredigion wedi galw ar wirfoddolwyr i roi help llaw i glirio'r promenâd yn Aberystwyth, wrth i'r gwaith adfer barhau wedi'r storm.

Ac mae 200 o bobl wedi ymateb i'r her.

Fe effeithiodd y tonnau mawrion ar seiliau waliau'r promenâd a'r ffyrdd cyfagos, gan achosi difrod mawr a golygu bod lloches eiconig y prom wedi suddo'n rhannol i dwll.

Fore Sadwrn, mae'r cyngor yn annog gwirfoddolwyr i ddod â brwsh a rhaw, i roi cymorth i'r criw sydd eisoes yno yn ceisio cael trefn ar ardal glan-y-môr Aberystwyth.

Disgrifiad o’r llun,
Y gwaith o glirio'r prom yn Aberystwyth

Mae disgwyl i dîm arbenigol ddechrau ar y gwaith o adfer y lloches ar y prom yn ogystal, gan symud darnau ohoni i'w hatgyweirio, cyn ei osod yn ôl yn yr un lle wedi i'r tir gael ei drwsio.

Dydd Mercher fe wnaeth swyddogion CADW, y corff sy'n gyfrifol am warchod adeiladau rhestredig yng Nghymru, gyfarfod swyddogion y cyngor.

Dywedodd CADW fod angen i'r lloches, gafodd ei chodi yn y 1920au, gael ei hatgyweirio a'i osod yn ôl yn yr un safle.

Gobaith y cyngor ydy ail agor y prom i'r cyhoedd ym mis Ebrill.

Mi fyddan nhw'n asesu'r difrod yn llawn ddydd Llun.

Does 'na ddim manylion eto faint fydd cost yr holl waith atgyweirio.

Bathondy

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y lloches ei chodi yn y 1920au

Ers y 1920au mae'r lloches wedi cael ei defnyddio gan gyplau, myfyrwyr, pobl digartref a phobl sydd yn ymweld â'r dref.

Ar un cyfnod mi oedd yn cael ei ddefnyddio fel lle i bobl ymolchi meddai'r hanesydd lleol Michael Freeman.

"Roedd dŵr yn cael ei gasglu o'r môr gan geffyl oedd gyda phwmp ar ei gefn. Mi oedd e'n cael ei gynhesu gan foeler er mwyn galluogi pobl oedd ddim yn medru mynd i'r môr i gael bath neu gawod."

Er bod yna stormydd wedi bod yn 1927 ac 1938 mi oroesodd yr adeilad.

Roedd yna hefyd gynlluniau i ddymchwel yr adeilad yn 2010 a rhoi dau newydd yn ei le fyddai wedi costio £600,000.

Ar y pryd roedd y cyngor yn meddwl bod adfer y lloches yn rhy gostus. Ond mi gafodd ei adnewyddu yn 2011 ar ôl dod yn adeilad rhestredig, Gradd II.

Canmoliaeth i'r criw

Dydd Gwener, fe wnaeth Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon, ganmol y criw sy'n clirio.

Fe ymwelodd Mr Salmon ag Aberystwyth ddydd Mercher, er mwyn deall pa mor ddifrifol yw'r difrod, a beth yw'r sialensau sy'n wynebu'r gymuned yno.

Dywedodd fod y difrod i'r promenâd yn "aruthrol, ac mae 'na waith rhyfeddol ar droed i geisio gwella'r sefyllfa."

"Does gen i ddim ond canmoliaeth i'r holl griw sydd wedi bod yn gyfrifol am gadw trigolion y dref yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf, ac i'r rhai hynny sy'n rhoi cymorth i bobl gydag anhawsterau'n dilyn y storm.

"Mae'r rhain yn cynnwys swyddogion yr heddlu, yr RNLI a gweithwyr o nifer o asiantaethau a sefydliadau eraill."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol