Ceisiadau am sianeli teledu newydd

Cyhoeddwyd
Sgrins teledu
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ofcom yn penderfynu pa geisiadau fydd yn llwyddiannus yn y man

Mae Ofcom wedi derbyn ceisiadau gan gwmnïau sydd eisiau darlledu sianeli teledu lleol yn ardaloedd Bangor, Abertawe a'r Wyddgrug.

Mae dau gais yr un wedi cael eu gwneud ar gyfer Abertawe a'r Wyddgrug ac un ar gyfer Bangor, wedi i Ofcom wahodd ceisiadau ar gyfer ail ran y broses dendro.

Yn dilyn y rhan gyntaf yn 2012, fe wnaeth Made TV sicrhau caniatâd ar gyfer rhedeg yr orsaf leol yng Nghaerdydd - mae eu gwefan yn dweud y bydd y sianel ar gael ar Freeview yn fuan.

Bydd y sianeli newydd yn cynnwys rhaglenni newyddion, materion cyfoes ac adloniant wedi eu targedu at gynulleidfa leol.

Mae cwmni Bay TV, sydd eisoes yn darlledu rhaglenni ar y we yn ardal Lerpwl ac sydd wedi sicrhau caniatâd i redeg sianel deledu yno, wedi gwneud cais ar gyfer y dair ardal.

'Galw go iawn'

Mae cwmni o'r enw Love Abertawe wedi gwneud cais am redeg y sianel yno a Serch TV sydd wedi gwneud y cais arall ar gyfer yr Wyddgrug.

Love Abertawe yw'r unig rai i ymrwymo eu hunain i ddarparu rhaglenni Cymraeg o fewn eu cais.

Mae eu cais yn dweud: "Mi fyddan ni hefyd yn darlledu rhaglenni sy'n gallu cael eu cynhyrchu am gost isel ond sy'n cwrdd ag anghenion gwylwyr lleol, fel ein hawr Gymraeg fydd yn cael ei darlledu dair gwaith yr wythnos, lle bydd cyflwynydd lleol yn dysgu Cymraeg [i'r gynulleidfa] drwy gyfrwng rhaglen ryngweithiol ac ysgafn."

Adran Diwylliant a Chyfryngau San Steffan wnaeth benderfynu bwrw 'mlaen gyda sianeli lleol gan ddweud bod "galw go iawn" amdanynt.

Ond mae rhai wedi codi amheuon ynglŷn ag os yw'n bosib i deledu lleol wneud elw, er bod San Steffan yn mynnu y bydd hysbysebion yn talu'r costau.

Bydd y drwydded deledu'n talu rhan o'r gost sefydlu'r sianeli newydd.

Bydd Ofcom yn penderfynu pa gais fydd yn llwyddiannus drwy weld pa geisiadau sy'n cyd-fynd orau gyda'u gofynion.

Mae manylion y ceisiadau i'w gweld ar wefan Ofcom.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol