Arestio bachgen wedi digwyddiad mewn ysgol

Cyhoeddwyd

Mae bachgen 12 oed wedi cael ei arestio wedi digwyddiad yn Ysgol Gyfun Tasker Milward yn Hwlffordd ddydd Iau.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi eu galw yno am 1:50pm oherwydd bod dau blentyn yn achosi helynt ac yn ddifrïol.

Cafodd y bachgen ei ryddhau ar fechnïaeth ar ôl cael ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol a throsedd yn erbyn y drefn gyhoeddus.

Hebryngodd plismyn ferch 13 oed o'r safle.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Benfro: "Daeth yr ysgol o hyd i dresmaswr ar y safle amser cinio ddoe. Dilynodd yr ysgol ei gweithdrefnau a galw'r heddlu.

"Aethpwyd â'r person o'r safle ac rydym yn deall iddo gael ei arestio."