Ystyried dyfodol marchnadoedd Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ceridwen
Disgrifiad o’r llun,
Mae Marchnad Abergwaun yn cael ei chynnal bob dydd Iau

Mae ymgyrchwyr wedi galw ar Gyngor Sir Penfro i gadw pedair o farchnadoedd y sir yn agored.

Mae'r cyngor yn ystyried dyfodol marchnadoedd Hwlffordd, Abergwaun, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod wrth i'r sir geisio arbed arian.

Mae gwerthu'r marchnadoedd i gwmni preifat neu eu cau yn gyfangwbl ymysg yr opsiynau dan ystyriaeth.

Bydd gwariant llywodraeth leol ar draws Cymru yn syrthio o £4.648 biliwn i 4.455 yn 2014-15, toriad o 3.9% sy'n golygu bod holl gynghorau Cymru yn chwilio am arbedion.

Dywedodd Darren Randall, sydd wedi gweithio fel cigydd yn y farchnad yn Abergwaun ers 26 mlynedd, bod cwyno am dawelwch yng nghanol y dre.

"Mae pob cwsmer sy'n dod yma'n dweud pa mor dawel yw'r dre. Diwrnod prysuraf yr wythnos yw dydd Iau pan mae'r farchnad yn agored; tase'r farchnad ddim yma falle na fydden nhw'n dod i'r dre o gwbl."

Gwneud mwy

Dywedodd Andy Lever o Ffederasiwn y Masnachwyr Marchnad bod "canol trefi yn gyffredinol yn cael hi'n anodd cadw i fynd, i ddenu pobl".

"Mae marchnadoedd yn denu pobl - ewch i'r rhan fwyaf o'r trefi ble mae 'na farchnad, ac fe ddywedan nhw mai diwrnod marchnad yw diwrnod mwyaf yr wythnos."

Dywedodd Andrew RT Davies, arweinydd Ceidwadwyr y Cynulliad, y dylai cynghorau wneud mwy i annog pobl i siopa'n lleol.

"Mae angen mwy o fynediad i barcio rhad ac am ddim, mae angen rheolwr canol y dref, mae angen canolbwyntio ar drethi busnes er mwyn helpu busnesau bach.

"Uwchlaw popeth, mae angen diwylliant 24 awr ar y stryd fawr - dyw e ddim jyst ynghylch y profiad manwerthu, mae e ynghylch y profiad bwyta mas, cwrdd â'ch ffrindiau.

"Mae'r stryd fawr yn newid, dy' ni ddim yn trio mynd nôl i'r 50au, ond mae gennych chi'ch arian yn eich poced ac fe allwch chi fel cwsmer ddewis sut i'w wario."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro: "Rydym wedi dechrau ar adolygiad o'r opsiynau posib ar gyfer y pedair marchnad o fewn y sir sydd dan berchnogaeth y cyngor...

"Mae'r adolygiad yn edrych ar nifer o opsiynau ar gyfer y marchnadoedd.

"Mae cyfarfodydd ymgynghorol eisoes wedi dechrau gyda grwpiau a mudiadau amrywiol sy'n gysylltiedig â'r marchnadoedd. Mae'r cyngor sir yn cwrdd â mudiadau yn Abergwaun yr wythnos hon ac yn Ninbych-y-pysgod wythnos nesaf.

"Rydyn ni'n gobeithio dod ag adroddiad gyda'r diweddaraf i gyfarfod cabinet yng Nghyngor Sir Benfro ym mis Chwefror."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol