Y chwilio gan Heddlu Gwent yn parhau am Nida Ul-Naseer

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nida Ul-Naseer wedi diflannu ers pythefnos

Mae diflaniad y ferch ddeunaw oed Nida Ul-Naseer yn parhau fel ymchwiliad person ar goll a dyw'r swyddogion ddim yn chwilio am gorff, yn ôl Heddlu Gwent.

Mae ditectifs yn dal i ymchwilio am ardaloedd newydd lle y gallan nhw chwilio am y ferch sydd wedi diflannu ers pythefnos.

Yn ystod y penwythnos mi fydd swyddogion yn chwilio unwaith eto wrth ymyl pont gludo am y ferch o Gasnewydd.

Mae ei theulu yn credu ei bod hi wedi gadael cartref am fod y fyfyrwraig chweched dosbarth yn anhapus nad oedd hi yn medru mynd i'r brifysgol.

Y rheswm am hyn yw bod y teulu yn geiswyr lloches.

"Chwilio am gliwiau"

Mi ddaethon nhw i Brydain o Bacistan bum mlynedd yn ôl ac er iddyn nhw wneud cais i aros yma mi gafodd y cais hwnnw ei wrthod y llynedd.

Maen nhw yng nghanol y broses apelio.

Dywedodd llefarydd Heddlu Gwent: "Mae e'n ymchwiliad i berson ar goll.

"Rydyn ni yn dal i chwilio am gliwiau er mwyn darganfod lle mae hi wedi mynd."

Mae'r heddlu yn gobeithio casglu mwy o wybodaeth ac ehangu'r ardal lle maen nhw'n chwilio.

Maen nhw wedi edrych yn ardal y bont gludo Casnewydd, canolfan mileniwm Pillgwenlli a Sefydliad Lysaght.

Mi ddiflannodd Ms Ul-Naseer ar Ragfyr 28 ar ôl mynd â biniau allan.

Mae'r teulu'n credu nad oedd hi'n gwisgo ei hesgidiau ar y pryd a doedd ganddi ddim ei ffôn, ei chot nac unrhyw arian pan aeth hi o'r tŷ.

Diflaniad yn "ddirgelwch"

Roedd hi'n gwisgo jins a thop du ac mae'n denau, 5 troedfedd, 3 modfedd o daldra, o dras Asiaidd-Pacistanaidd, a chanddi wallt hir du.

Yn ystod yr wythnos mae ei theulu wedi bod yn apelio arni i ddod adref gyda'i chwaer, Shamyla yn ei disgrifio fel merch "hynod grefyddol, yn berson swil, tawel ac yn gariadus".

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod ei diflaniad yn "ddirgelwch" ac yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol