Dwyn cynilion Nadolig: 18 mis o garchar i fenyw o Dreharris

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr fod ei hymddygiad yn warthus

Mae menyw wnaeth ddwyn bron £8,000 o glwb cynilion Nadolig wedi ei charcharu am 18 mis.

Mi oedd Joanne Jones o Dreharris wedi bod yn casglu arian gan deuluoedd oedd yn cynilo ar gyfer y Nadolig gyda chynllun Park Christmas.

Ac mi oedd hi wedi bod yn gwneud hyn rhwng Ionawr a mis Awst 2013.

Ond clywodd Llys y Goron Merthyr bod y fenyw 36 oed wedi bod yn defnyddio'r arian i brynu alcohol i'w gŵr oedd yn alcoholic. Roedd wedi bod yn ei chamdrin.

Mi ddywedodd y Barnwr Richard Twomlow ei bod hi wedi bradychu pobl ac wedi achosi poen meddwl i'r rhai oedd wedi bod yn cynilo.

Difaru

"Roedd yr 19 o gwsmeriaid yn bobl roeddech chi yn eu hadnabod neu yn aelodau o'ch teulu ac mi wnaeth yr hyn wneathoch ch effeithio ar eu Nadolig nhw," meddai.

Mi fuodd 'na ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer y bobl oedd wedi eu heffeithio er mwyn ceisio rhoi rhywfaint o'r pres yn ôl iddyn nhw.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Park Group:

"Mi wnaeth Park gydweithredu yn llawn gydag ymchwiliad yr heddlu ac mi ydyn ni yn falch bod yna gasgliad wedi bod. Mae Park yn gwneud bob ymdrech i helpu eu cwsmeriaid mewn achosion prin iawn fel yr un yma."

Roedd y fam i bedwar o blant yn wynebu 18 cyhuddiad o ddwyn ac wedi pledio yn euog mewn achos cynharach.

Dywedodd ei chyfreithwraig, Clare Fear, ei bod yn difaru'r hyn yr oedd hi wedi gwneud.