Yr heddlu yn pryderu am ddyn 26 oed o ardal Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ashley WellsFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn gynyddol bryderus am Ashley Wells

Mae Heddlu'r De'n apelio eto am wybodaeth am Ashley Wells, 26 oed, sydd ddim wedi ei weld ers dros wythnos.

Mi gafodd ei weld diwethaf yn gadael ei dŷ yng Ngabalfa nos Sul, Ionawr 5.

Mae timau arbenigol a hofrennydd yr heddlu wedi bod yn chwilio yn afon Taf, Llwybr y Taf ac mewn ardaloedd yn Llandaf a'r Gabalfa.

Mi adawodd ei dŷ heb ei ffôn na'i waled. Pan ddiflannodd mi oedd yn gwisgo jîns tywyll a chot werdd fawr oedd gyda ffwr o amgylch yr hwd.

Mae Ashley wedi ymweld â gorllewin Cymru, yn enwedig ardal Trefdraeth yn Sir Benfro. Mae ganddo hefyd gysylltiadau yn y de-ddwyrain, gan gynnwys Ystrad Mynach.

Dylai unrhyw un sydd gyda gwybodaeth ffonio Heddlu'r De ar 101, gan roi'r rhif cyfeirnod 62140005137.