Dyled o hyd gan Gaerdydd gollodd £30m y tymor diwethaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw y bydd y clwb yn clirio'r ddyled a bod arian aros yn yr Uwch Gynghrair yn gymorth at hyn

Collodd Clwb Pêl-droed Caerdydd £30 miliwn y tymor diwethaf yn ôl cyfrifon diweddara'r clwb.

Yn ystod y tymor hwnnw fe wnaeth yr Adar Gleision ennill dyrchafiad i'r Uwch Gynghrair.

Mae cyfanswm dyled y clwb wedi codi i £118 miliwn, gyda £66 miliwn yn ddyledus i'r perchennog, Vincent Tan.

Ond mae cadeirydd Caerdydd, Mehmet Dalman, yn dweud eu bod ar y trywydd cywir i glirio'r holl ddyledion.

Dywedodd wrth BBC Cymru eu bod wedi "etifeddu lot o ddyledion" a'u bod yn y broses o'u clirio.

'Adeiladu'r garfan'

Ychwanegodd bod y perchennog o Malaysia wedi buddsoddi £150 miliwm yn y clwb ers 2010.

Mae peth o'r dyledion yn cael eu cyfnewid yn gyfranddaliadau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Vincenet Tan am newid y ddyled sydd ar y clwb iddo yn gyfranddaliadau

"Unwaith y bydd y clwb heb ddyledion fe fyddan nhw mewn lle gwell i adeiladu'r garfan ac arwyddo chwaraewyr gwell," meddai.

"Mae'n bwysig ein bod yn unedig ar draws y clwb.

"Ddylai'r cefnogwyr ddim bod yn bryderus am faint y dyledion sydd wedi eu nodi.

"Rydym wedi wynebu hyn gyda'n llygaid ar agor."

Fe fyddai newid y dyledion yn gyfranddaliadau i'r perchennog yn golygyd y byddai gan Mr Tan 98% o berchnogaeth y clwb a dim dyledion.

"Os fyddwn ni'n parhau yn yr Uwch Gynghrair fydd ganddo ni ddim dyledion ac fe fyddwn yn cychwyn gwneud elw, sy'n golygu chwaraewyr gwell, pêl-droed gwell ac ati," meddai Mr Dalman.

Yn ôl y cyfrifon a gyflwynwyd i Dy'r Cwmnïau am y cyfnod hyd at Fai 31 2013, mae'n dangos bod y clwb wedi gwneud colledion o £30.9 miliwn - cynnydd o bron i £13 miliwn ar y flwyddyn flaenorol - ac roedd cyflogau yn atebol am £27 miliwn, cynnydd o £18.5 miliwn ar y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Tim Hartley, Cadeirydd Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr, bod arian yn mynd i ddod o ddangos y gemau ar y teledu a bod yr ail-frandio a chael stadiwm lawn ar gyfer y gemau yn siwr o helpu.

"Y ffordd gywir i glirio'r ddyled yw fod Vincent Tan am newid y dyledion i gyfranddaliadau,

"Mae angen i ni fel ymddiriedolaeth ofyn pam bod costau rhedeg y clwb wedi cynyddu cymaint â pryd fydd Vincent Tan yn gwneud yr hyn mae o wedi ei addo sef i newid y dyledion i mewn i gyfranddaliadau.

"Fe fydd hyn wedyn yn atyniadol i fuddosddwyr newydd, cael clwb heb ddyledion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol