Norofirws yn effeithio ar ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gyfyngiadau ar dair ward yn Ysbyty Glan Clwyd

Dywed swyddogion iechyd y dylai ymwelwyr draw o Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg o oherwydd achosion o Norofirws.

Mae cleifion ar ddwy ward yn dioddef o'r salwch stumog.

Dywed bwrdd iechyd Caerdydd a'r fro eu bod am i bobl fod yn synhwyrol a'i bod yn fwy tebygol na fydd yr haint yn lledaenu pe bai ymwelwyr yn cadw draw.

Mae'r clefyd yn gallu symud yn gyflym o un person i'r llall.

Dywedodd Alice Casey o fwrdd iechyd Caerdydd a'r fro: "Rydym yn gweld salwch achos o norofirws yr adeg yma o'r flwyddyn. I'r rhan fwyaf o bobl mae'n brofiad annifyr ond nid yn ddifrifol.

"Ond pan mae'r clefyd yn lledu i ysbytai, lle mae cleifion eisoes yn sâl, fe allai'r canlyniadau fod yn fwy difrifol."

Straeon perthnasol