Ymgyrch Scorpion: Heddlu'r Gogledd yn targedu troseddau wedi eu trefnu

  • Cyhoeddwyd
GynnauFfynhonnell y llun, AAFP/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd lleihau'r nifer o ynnau anghyfreithlon yn rhan o Ymgyrch Scorpion

Bydd troseddau difrifol a rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw yn cael eu targedu mewn ymgyrch newydd gan Heddlu'r Gogledd.

Bydd Ymgyrch Scorpion yn canolbwyntio ar y bobl sy'n gyfrifol am droseddau o'r fath, ac yn ceisio dod o hyd i arian gafodd ei ennill drwy weithredu'n anghyfreithlon.

Ymysg y troseddau fydd yn cael eu targedu mae cyffuriau, gynnau a masnachu pobl.

Mae'r heddlu'n dweud eu bod nhw'n awyddus i ddweud wrth y cyhoedd am ddatblygiad yr ymgyrch, ac wedi apelio ar unrhywun sydd gan wybodaeth i roi gwybod iddyn nhw.

'Troseddu'n gyson'

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Wayne Jones, Pennaeth Gwasanaethau Trosedd Heddlu'r Gogledd y byddai'r ymgyrch yn ceisio dod o hyd i grwpiau sy'n troseddu'n gyson o fewn cymunedau.

Meddai: "Un o nodau'r ymgyrch yw sicrhau bod pobl gogledd Cymru yn ymwybodol o'r cynnydd sy'n cael ei wneud o ran mynd i'r afael â throseddau trefnedig yn yr ardaloedd maent yn byw, yn gweithio ynddynt ac yn ymweld â nhw.

"Y bwriad yw cael sgwrs dwy ffordd ac mae rhan o'r lansiad hwn yn canolbwyntio ar annog y cyhoedd yng ngogledd Cymru i roi gwybodaeth i Heddlu'r Gogledd ac i rannu eu pryderon am grwpiau troseddol."

'Ceir drud'

Dywedodd nad oedd pobl sy'n rhan o'r byd troseddau wedi eu trefnu "yn gwneud hynny'n ddistaw", a'u bod nhw'n aml yn "byw tu hwnt i'w modd, yn gyrru ceir drud, yn byw mewn tai mawr ac yn gadael y wlad".

Gall unrhyw un sy'n amau bod troseddau o'r fath yn digwydd gysylltu â Heddlu'r Gogledd ar 101, neu'n ddienw drwy ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol