Damwain Pen-y-bont ar Ogwr: Anafiadau difrifol

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De'n apelio am wybodaeth yn dilyn damwain ffordd ym Mhen-y-bont ar Ogwr brynhawn dydd Sul.

Wedi gwrthdrawiad rhwng dau gar, cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r A48 am 6.15yh.

Fe gafodd gyrrwr BMW Z3 arian anafiadau difrifol. Ford Mondeo gwyn oedd y car arall fu'n rhan o'r gwrthdrawiad.

Bu'r ffordd ar gau am dair awr wrth i swyddogion wneud ymchwiliadau.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad ag unrhywun welodd y ddamwain neu'r ddau gar yn teithio yn ardal Pen-y-bont y prynhawn hwnnw.

Gall unrhywun sydd gyda gwybodaeth gysylltu â Heddlu'r De ar 02920 633438 neu 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.