Cabinet newydd i Gyngor Powys

  • Cyhoeddwyd

Mae arweinydd newydd Cyngor Powys wedi cyhoeddi ei gabinet newydd.

Cafodd Barry Thomas ei ethol yn arweinydd wedi i David Jones golli ei swydd yn dilyn pleidlais o ddiffyg hyder.

Mae'r cabinet newydd yn cynnwys Myfanwy Alexander, wnaeth sefyll yn erbyn Mr Thomas am yr arweinyddiaeth, a Graham Brown sy'n arwain y Grŵp Annibynnol.

Cafodd y grŵp hwn ei greu gan gyn-aelodau o grŵp rheoli Mr Jones wedi iddynt gael y sac ganddo'r flwyddyn ddiwethaf.

Wrth gyhoeddi'r cabinet newydd, dywedodd Mr Thomas: "Am y tro cyntaf erioed, fe fydda i yn gweithio gyda thîm arweinyddol, gyda Myfanwy Alexander, Graham Brown a Rosemarie Harris sydd nawr i gyd yn ddirprwy arweinwyr.

"Mae gan y tri brofiad sylweddol yn y cabinet a bydd eu gwybodaeth yn hanfodol i ddod â sefydlogrwydd i'r cyngor.

"Rwy'n ddiolchgar i holl aelodau'r cyngor am eu cefnogaeth ac am y mandad clir iawn sydd wedi ei roi i mi i arwain y cyngor hwn. Mae'n fraint ac yn anrhydedd i gael fy ethol yn arweinydd ar Gyngor Sir Powys."