Cyngor Wrecsam: Penderfynu cau dwy lyfrgell?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr wedi bod yn galw am gadw Llyfrgell Rhosllannerchrugog yn agored

Mi fydd Cyngor Wrecsam yn penderfynu ddydd Mawrth a ydyn nhw am gau llyfrgelloedd yn y sir.

Bydd bwrdd gweithredol y cyngor yn cwrdd i drafod toriadau posib.

Mae disgwyl y bydd angen gwneud toriadau o £92,000 i wasanaethau llyfrgell fel rhan o gynllun i arbed £13m dros y flwyddyn nesaf a £45m dros y pum mlynedd nesaf.

I wneud hyn mae swyddogion yn argymell cau llyfrgelloedd Brymbo a Gresffordd.

Bydd hyn yn arbed yn agos at £37,000.

I gyrraedd y targed o £92,000 bydd oriau agor gweddill llyfrgelloedd y sir yn cael eu cwtogi 19%.

Roedd sôn am gau llyfrgell arall yn Rhosllannerchrugog, ond petai'r cyngor yn penderfynu cau tair yn hytrach na dwy, fe fydden nhw'n torri amodau'r Mesur Safonau Llywodraethu Llyfrgelloedd, a gafodd ei ddiweddaru gan Lywodraeth Cymru yn 2002.

Mae ymgyrch wedi codi yn Rhos i amddiffyn y llyfrgell yno.

Ym mis Tachwedd, penderfynodd bwyllgor craffu nad oeddan nhw am gefnogi cau unrhyw un o lyfrgelloedd y sir mewn egwyddor.

Roedd yn well gan y pwyllgor weld gostyngiad o 26% ar gyfartaledd mewn oriau agor llyfrgelloedd y sir "petai rhaid" er mwyn cyrraedd y targedau ariannol.

Ond y bwrdd gweithredol sydd â'r penderfyniad terfynol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol