Cronfa llifogydd Aberteifi: dros £3,000 mewn pedwar diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd AberteifiFfynhonnell y llun, Phillippa Noble
Disgrifiad o’r llun,
Daeth cyfuniad o lanw uchel iawn a glaw trwm â llifogydd i Stryd y Santes Fair yn Aberteifi

Mae cronfa sy'n helpu dioddefwyr llifogydd yn Aberteifi wedi codi dros £3,000 o fewn pedwar diwrnod.

Effeithiodd y llifogydd ar 30 o dai ger Afon Teifi ddydd Gwener, Ionawr 3.

Cafodd y gronfa ei sefydlu'n wreiddiol i helpu menyw feichiog oedd wedi colli ei gwely yn y dŵr ond dywedodd y trefnwyr bod y casgliadau wedi tyfu'n aruthrol.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi cymryd y cyfrifoldeb am rhoddion i'r gronfa ers dydd Gwener diwethaf a dywedodd llefarydd bod y gronfa wedi cyrraedd £3,000 erbyn dydd Llun yr wythnos hon.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i helpu trigolion i brynu eitemau gafodd eu colli oherwydd y llifogydd.

Cafodd y gronfa ei hagor gan Phillipa Noble ddywedodd bod "difrod dychrynllyd wedi ei wneud i eiddo, gan gynnwys carpedi a dodrefn".

Ffynhonnell y llun, Phillippa Noble
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cyngor Tref Aberteifi yn clustnodi arian o'r gronfa i ddioddefwyr y llifogydd

Ychwanegodd: "Fe gollodd fy nghymydog sy'n feichiog ei gwely oherwydd y llifogydd felly fe wnes i apêl ar wefan Facebook er mwyn ceisio cael gwely newydd iddi cyn gynted â phosib.

"Ond mae'r cronfa wedi bod fel pelen eira gyda phobl a busnesau lleol yn darparu dodfren, teganau a dillad gwely i drigolion.

"Mae'r ysbryd cymunedol pobl yr ardal yn wych."

Dywedodd y byddai'r cyngor tref yn delio gyda rhoddion ariannol i'r gronfa, sy'n cynnwys casgliadau mewn archfarchnadoedd lleol.

"Bydd hyn o gymorth arbennig i'r rhai sydd wedi diodde' oherwydd llifogydd yn y gorffennol oherwydd mae eu polisïau yswiriant yn golygu y bydd rhaid iddyn nhw dalu miloedd o bunnau cyn gallu hawlio mwy o arian," meddai.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles o Gyngor Tref Aberteifi a Chyngor Ceredigion: "Fe fyddwn ni'n clustnodi arian sy'n cael ei godi ar gyfer y bobl sydd wedi diodde' oherwydd y llifogydd.

"Fe fydd pwyllgor yn cael ei sefydlu maes o law i ystyried sut i ddosbarthu'r arian i'r dioddefwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol