Dechrau craffu ar Fesur Drafft Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe ddaw'r mesur drafft yn dilyn adroddiad Comisiwn Silk

Yn dilyn cyhoeddi Mesur Drafft Cymru ar ddiwedd 2013, mae Aelodau Seneddol yn dechrau'r gwaith o graffu ar fesur cyn iddo ddod yn ddeddf.

Mae'r mesur drafft, a gyhoeddwyd ar Ragfyr 18, yn cynnwys manylion am drosglwyddo mwy o bwerau benthyg a threthu i Fae Caerdydd.

Fe fydd aelodau'r Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan yn dechrau casglu tystiolaeth ar y mesur, allai hefyd arwain at refferendwm am roi'r hawl i Lywodraeth Cymru amrywio treth incwm yn y dyfodol.

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig, sy'n cynnwys ASau o Gymru, yn craffu ar y manylion ac yn casglu tystiolaeth gan academyddion, arbenigwyr a gwleidyddion eraill.

Ymysg y bobl fydd yn rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor heddiw mae'r Athro Richard Wyn Jones a Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru a Gerry Holtham, sy'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru.

Gobaith llywodraeth y DU yw y bydd y mesur yn dod yn ddeddf cyn yr etholiad cyffredinol y 2015.

'Mantais gystadleuol'

Cred rhai o weinidogion San Steffan yw y bydd y ddeddfwriaeth yn gwneud Llywodraeth Cymru yn fwy atebol ac yn rhoi "mantais gystadleuol" i Gymru.

Bydd Llywodraeth Cymru nid yn unig yn cael benthyg arian am y tro cyntaf o ganlyniad i'r mesur yma, ond fe fyddai hefyd yn cael rheolaeth dros y dreth stamp, tir a thirlenwi.

Cyn i'r pŵer i amrywio cyfraddau treth incwm gael ei drosglwyddo bydd rhaid i Lywodraeth Cymru alw refferendwm.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron yn ddiweddar ei fod o blaid "ie ddwbl" - hynny yw ei fod eisiau gweld refferendwm yn cael ei chynnal ac eisiau gweld canlyniad positif yn y refferendwm.

Mae'r Ysgrifenydd Gwladol David Jones hefyd wedi dweud yr un fath.

Yn ogystal mae Aelodau Cynulliad o'r blaid Geidwadol, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud eu bod nhw o blaid.

Ond mae rhai o weinidogion Cymru yn credu y gallai'r polisi treth incwm fod yn rhyw fath o drap fyddai'n arwain at doriad yng nghyllideb Cymru gan y Trysorlys.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol