Cwest i farwolaeth Frances Medley

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Frances Medley pan oedd yn brif weithredwr dros dro i Gyngor Celfydyddau Cymru yn 2000

Mae cwest wedi clywed bod academydd blaenllaw a laddodd ei hun wedi prynu sedatif sydd wedi ei wahardd er mwyn diweddu ei bywyd.

Roedd Frances Medley, 44 yn gyn bennaeth ar Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd wedi bod yn dioddef hefo parlys ymledol (multiple sclerosis) am wyth mlynedd.

Cafodd ei darganfod yn farw yn ei chartref yn y Barri fis Medi'r llynedd, wedi iddi adael blog yn egluro ei phenderfyniad i ddiweddu ei bywyd.

Yn y blog, soniodd bod meddwl am ei hiechyd yn gwaethygu oherwydd MS yn frawychus, ac nad oedd hi'n fodlon ei dderbyn.

Dywedodd bod colli ei hannibyniaeth wedi bod yn anodd iawn, ond nad oedd hi'n difaru unrhyw beth yn ei bywyd.

Ychwanegodd: "Rydw i wedi penderfynu diweddu fy mywyd mewn modd ac ar amser yr ydw i wedi ei ddewis."

Roedd Ms Medley yn aelod blaenllaw o'r byd celfyddydol yng Nghymru. Gweithiodd fel ymgynghorydd busnes a bu hefyd yn gweithio gyda Chelfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Clywodd y cwest bod Ms Medley wedi prynu sedatif arbennig, cyffur sydd wedi ei wahardd, ar y we er mwyn lladd ei hun.

Dyfarnodd y crwner bod Ms Medley wedi diweddu ei bywyd ei hun.

Wedi'r gwrandawiad, dywedodd ei brawd, Mark: "Bydd colled mawr ar ei hôl gan bawb."