Statws 'angor' i chwe chwmni arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni dur Tata eisoes ar y rhestr

Mae chwech o gwmnïau wedi cael eu hychwanegu i restr o gwmnïau mawrion sy'n cael eu hystyried yn bwysig er mwyn creu swyddi a hybu'r economi.

Roedd Llywodraeth Cymru yn flaenorol wedi nodi 38 o 'gwmnïau angor' sydd yn gwmnïau "rhyngwladol neu fyd eang" ac sydd â'u pencadlysoedd neu "bresenoldeb corfforaethol sylweddol" yng Nghymru.

Y chwe chwmni newydd ar y rhestr yw Boparan Holdings, JCB, SPTS Technologies, Redrow, Ortho Clinical Diagnostics a Packaging Coordinators.

Mae'r cwmnïau angor yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar faterion economaidd gan gynnwys creu swyddi.

Ar y cyfan maen nhw'n gyflogwyr mawr megis cwmni dur Tata ac Airbus.

Yn 2013 fe ddarparwyd 39% o'r swyddi sector preifat yng Nghymru gan gwmnïau mawr, sef y rhai sy'n cyflogi 250 neu fwy o weithwyr.

Mae nifer o'r busnesau eraill ar y rhestr yn gweithio mewn meysydd arbenigol fel cyflenwadau meddyginiaethol ac sydd yn fusnesau mawr yn eu meysydd penodol.

Mae'r chwe chwmni newydd yn cynrychioli meysydd sy'n cael eu hystyried yn allweddol gan Lywodraeth Cymru - meysydd fel adeiladu, gweithgynhyrchu a gwyddorau bywyd.

'Cyflogwyr pwysig'

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart: "Rwy'n falch o gyhoeddi ein bod yn creu partneriaethau gyda'r chwe chwmni angor newydd yma.

"Maen nhw i gyd yn gyflogwyr pwysig yng Nghymru ac yn hanfodol i greu twf yn eu sectorau penodol.

"Rwy'n canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi'r holl gwmnïau angor ar draws Cymru, gan dyfu eu swyddi a'u llewyrch er budd economi Cymru."

Wrth roi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig dywedodd cwmni dur Tata mewn datganiad ysgrifenedig: "Yng Nghymru mae'r statws 'cwmni angor' wedi chwarae rhan bwysig wrth sicrhau cefnogaeth werthfawr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhai cynlluniau allweddol."

Mae'r cynlluniau yma'n cynnwys partneriaethau ymchwil a datblygu ynghyd â hyfforddiant gyda chyrff addysgol.

Mae'r cwmnïau angor yn bodoli ochr yn ochr â chwmnïau o bwysigrwydd rhanbarthol, naw panel gydag arbenigedd mewn sectorau penodol, saith ardal fenter a dau ranbarth dinesig.

Straeon perthnasol