Leanne Wood yn creu 'cabinet i'r dyfodol' i Blaid Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Y "cabinet cysgodol" newydd (chwith i dde): Llŷr Gruffydd, Elin Jones, Leanne Wood, Simon Thomas a Rhun ap Iorwerth

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi "cabinet i'r dyfodol" maen nhw'n gobeithio fydd mewn grym ar ôl etholiad Cynulliad 2016.

Dim ond pum aelod sydd i'r tîm newydd, gyda'r arweinydd Leanne Wood yn dweud y bydd grŵp llai yn gallu canolbwyntio'n well ar faterion penodol.

Fe wnaeth hi ddweud bod hyn yn ffordd fwy effeithiol o lywodraethu o'i gymharu â llywodraeth "chwyddedig" Llafur.

"I Blaid Cymru, mae bach yn brydferth," ychwanegodd.

Mae Aelod Cynulliad diweddaraf y blaid, Rhun ap Iorwerth, wedi derbyn cyfrifoldeb am faterion sy'n ymwneud â'r economi, busnes a thrafnidiaeth.

Llŷr Gruffydd sydd bellach yn cynrychioli'r blaid ar gymunedau, egni a bwyd.

Mae Elin Jones yn parhau yn ei swydd fel dirprwy arweinydd a llefarydd y blaid ar iechyd, gyda Simon Thomas yn cadw'i gyfrifoldebau dros yr iaith Gymraeg, addysg a sgiliau.

Er y bydd Alun Ffred Jones yn parhau i siarad ar faterion cyllid, bydd yn gwneud hynny fel "aelod cyswllt o'r meinciau cefn".

Doedd dim lle yn y tîm i'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Jocelyn Davies na Rhodri Glyn Thomas er eu bod ymysg ACau mwyaf profiadol y blaid.

Wrth gyhoeddi'r newidiadau, dywedodd Ms Wood: "Mae gen i bob bwriad i arwain tîm cryf a thalentog o wleidyddion i lywodraeth yn 2016 fel y blaid fwyaf yn y Cynulliad yn dilyn yr etholiad.

"Dyma'r tîm fydd yn gyfrifol am gyfathrebu gweledigaeth Plaid Cymru i'r cyhoedd wrth i'r etholiad agosáu."