Ysgol ffydd Llanbedr Dyffryn Clwyd i gau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o bobl leol yn gwrthwynebu'r cynlluniau i gau Ysgol Llanbedr D.C.

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cytuno ar gynlluniau dadleuol i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun.

21 o ddisgyblion llawn amser sydd yn yr ysgol Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd, a 7 yn rhan amser.

Mae disgwyl i niferoedd gynyddu dros y blynyddoedd nesaf, ond penderfynodd y cyngor byddai llefydd gwag yn effeithio ar gynaladwyedd yr ysgol yn y tymor hir.

Bydd yr ysgol yn cau ddiwedd Awst 2014, gyda phlant yn symud i Ysgol Borthyn yn Rhuthun.

Gwrthwynebiad

Roedd 1,210 o bobl leol wedi arwyddo deiseb yn erbyn cynlluniau i gau'r safle, ac roedd 85 o wrthwynebiadau i gynllun y cyngor.

Ond dywedodd datganiad y cyngor bod "llefydd gwag yn parhau i fod yn broblem, ac mae'r cyngor yn credu y gall hynny effeithio cynaladwyedd yr ysgol yn y tymor hir".

Bydd yr ysgol yn derbyn rhybudd statudol o'r penderfyniad yn fuan.

Dywedodd AS Gorllewin Clwyd, Darren Millar, bod y penderfyniad yn siomedig.

"Mae Ysgol Llanbedr wedi darparu addysg gynradd wych i blant Llanbedr a'r cylch ers bron i 150 o flynyddoedd a bydd ei chau yn ergyd sylweddol, yn enwedig i rieni a staff sydd wedi bod yn ymladd i achub yr ysgol boblogaidd yma.

"Bydd y penderfyniad yn achosi newidiadau mawr i ddisgyblion, fydd yn wynebu dod o hyd i ysgolion newydd, ac i'r staff gweithgar."

'Siom'

Mae Esgobaeth Llanelwy hefyd wedi datgan ei siom i'r newyddion, ond dywedodd nad oedd yr ymgyrch i'w hachub ar ben.

Mewn datganiad, dywedodd yr Esgobaeth: "Rydym wedi siomi gyda phenderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i symud ymlaen gyda rhybudd ffurfiol i gau Ysgol Llanbedr.

"Ond, bydd yr ymgyrch i achub yr ysgol yn parhau ac rydym yn falch iawn gyda'r gefnogaeth y cawsom gan gynghorwyr lleol yn y cyfarfod heddiw.

"Hoffai'r aelod dros Lanbedr, Huw Williams, i'r mater gael ei alw i mewn am archwiliad pellach dan reolau'r awdurdod lleol ac rydym yn obeithiol y bydd yr adolygiad yma yn galluogi i gynghorwyr ail-ystyried y penderfyniad gafodd ei wneud heddiw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol