Cais i enwebu athrawon ar gyfer Gwobrau Addysgu Pearson

  • Cyhoeddwyd
Dosbarth cynraddFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwobrau Addysgu Pearson yn anrhydeddu athrawon sy'n rhagori yn eu maes

Mae 'na gais i bobl ar draws Cymru enwebu athrawon maen nhw'n credu sy'n rhagori yn eu gwaith ac yn ysbrydoli disgyblion.

Mae Gwobrau Addysgu Pearson yn cael eu cynnal pob blwyddyn er mwyn anrhydeddu athrawon ar draws y DU er mwyn tynnu sylw at arfer da.

Mae Huw Lewis, Gweinidog Addysg a Sgiliau Cymru, yn galw ar bobl i gynnig enwau athrawon ar gyfer y gwobrau.

Cafodd y gwobrau eu sefydlu gan yr Arglwydd Puttnam yn 1999 ac maen nhw'n cydnabod yr effaith mae athrawon yn gallu ei gael ar ddisgyblion, gan newid bywydau rhai ohonyn nhw.

Dywedodd Huw Lewis: "Rydyn ni wedi bod yn ffodus mewn blynyddoedd diweddar i gael enillwyr rhagorol yng Ngwobrau Addysgu Pearson.

"Mae llwyddiant Ysgol Feithrin Cogan ym Mhenarth, a enillodd wobr y Tîm Ysgol Rhagorol; Catherine Power o Ysgol Gynradd Gatholig St Philip Evans yn Llanedeyrn, a enillodd deitl Pennaeth Ysgol Gynradd y Flwyddyn; a Marcus Thomas o Goleg Cambria, a enillodd wobr Athro/Darlithydd AB y Flwyddyn, wedi helpu rhoi addysg yng Nghymru ar y map fel enghreifftiau o ragoriaeth.

"Rydyn ni i gyd yn adnabod athrawon sydd wedi cael effaith fawr ar y bobl ifanc maen nhw'n eu haddysgu, ac sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw ac wedi'u hannog i lwyddo. Mae'r unigolion hyn wir yn destun clod y system addysg yng Nghymru.

"Os oes yna athro neu dîm addysgu sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith yn eich barn chi, byddwn yn eich hannog i'w henwebu am wobr."

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau am wobrau 2014 yw 28 Chwefror.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol