Cadw a Chomisiwn Henebion Cymru i aros ar wahân

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Castell Caerrnarfon yn un o 128 o henebion sydd o dan ofal Cadw

Mae'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi cyhoeddi na fydd Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cael eu huno, am y tro.

Mae'r penderfyniad ymysg y mesurau gafodd eu cyhoeddi ddydd Mawrth gan y Gweinidog, John Griffiths, i helpu treftadaeth Cymru.

Mae'r cyhoeddiad yn dod yn dilyn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, 'Dyfodol ein Gorffennol'.

Yn ôl John Griffiths: "Roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad ynghylch y cynigion i uno Cadw â'r Comisiwn Brenhinol yn gymysg ac, ar ôl ystyried y safbwyntiau hyn yn ofalus, yn ogystal â thystiolaeth fy swyddogion, dwi wedi penderfynu cadw'r ddau sefydliad ar wahân am y tro.

"Mae hyn yn osgoi'r costau ariannol, y risgiau i'r sefydliadau a'r perygl o amharu ar y sector ar adeg pan mae adnoddau cyhoeddus yn brin."

Mae'r mesurau eraill yn cynnwys cynllun strategol rheolaidd a chreu panel cynghori annibynnol newydd.

Yn ôl John Griffiths, roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad yn cadarnhau'r camau sydd eisoes yn cael eu cymryd, ac yn dangos bod cefnogaeth gref i ddiogelu treftadaeth Cymru'n fwy byth.

Bydd cynigion y ddogfen ymgynghori nawr yn cael eu datblygu dros y flwyddyn nesaf, gan gynnwys trafodaethau gyda'r grwpiau perthnasol a bydd deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i'r Cynulliad yn 2015.

Straeon perthnasol