Gwahardd hysbyseb Botox ar wefan clinig yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Botox injectionFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Ar gyfer rhesymau cosmetig y mae Botox yn cael ei ddefnyddio fwyaf

Mae dau glinig iechyd wedi eu cosbi am dorri'r rheolau wrth hysbysebu triniaeth Botox.

O dan reolau'r Awdurdod Safonau Hysbysebu, does dim hawl i hysbysebu meddyginiaeth presgripsiwn fel Botox i'r cyhoedd.

Fe all y cwmniau eu disgrifio nhw fel 'llenwad cosmetic' ond ddim fel Botox.

Yn ôl yr awdurdod mae'r dyfarniad yn erbyn Dermaskin Clinic yng Nghaerdydd a HB Health yn Llundain yn dangos yr hyn maen nhw'n "disgwyl gan hysbysebwyr ar draws y sector".

Mae'r cyffur yn cael ei gynnig yn diwydiant cosmetig oherwydd ei fod yn medru lleihau crychau ar y wyneb trwy ddinistrio'r nerf sydd yn achosi i bobl wgu.

Ond mi wnaeth Dermaskin Clinic a HB Health ddefnyddio'r gair Botox ar eu gwefannau.

Mi ddywedodd y clinig yng Nghaerdydd ei fod yn "driniaeth sydd wedi ei brofi i fod yn saff ac wedi ei ddefnyddio ers dros 16 mlynedd".

Hyrwyddo

Mae'r corff craffu yn dweud bod Dermaskin Clinic wedi gwneud honiadau nad oedden nhw yn medru cefnogi efo ffeithiau a'i bod nhw'n hyrwyddo Botox yn uniongyrchol.

Rhai o'r sylwadau ar y wefan oedd: "Mae'r driniaeth chwyldroadol yma ... y driniaeth fwyaf poblogaidd o'i math yn y byd" ac "mae'r triniaethau yma yn digwydd miloedd o weithiau bob blwyddyn ac mae'r canlyniadau yn rhyfeddol".

Er bod HB Health wedi newid ei gwefan, pan oedd ymwelwyr yn clicio ar y geiriau "triniaeth crychau" roedden nhw yn cael gwybodaeth am Botox.

Cytunodd y ddau gwmni i gael gwared o'r gair o'i gwefan, ond dywedodd Dermaskin Clinic fod y driniaeth yn un gyffredin.

Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu yn dweud na ddylai clinigau son am y cynnyrch oni bai eu bod nhw'n dweud bod y driniaeth yn un o'r posibiliadau, ar ôl cael ymgynghoriad.

Dywedodd y corff: "Mae'n anghyfreithlon i hysbysebu meddyginiaeth sydd ar gael trwy bresgripsiwn yn unig, fel Botox, i'r cyhoedd.

"Mae ein dyfarniad yn un y bydd yn rhaid i'r sector iechyd ddilyn, ac yn berthnasol i'r cyfryngau cyfan gan gynnwys y we.

"Mae'n rhaid i unrhyw un sydd yn cyfeirio at Botox lynu at y ffeithiau ac osgoi unrhyw iaith hyrwyddo.

"Mi fyddwn ni yn gwneud hyn yn glir i'r sector ac yn rhoi help a chyngor iddyn nhw fel bod eu hysbysebion yn gywir."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol