Cyfarfodydd i drafod ordeinio merched yn esgobion

  • Cyhoeddwyd
Dr Barry Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Archesgob Cymru eisiau i rai sy'n erbyn ordeinio merched barhau i deimlo'n rhan o'r Eglwys

Mi fydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal i drafod bwriad yr Eglwys yng Nghymru i ordeinio merched yn esgobion.

Cafodd y ddeddfwriaeth ei phasio ym mis Medi ond mae'n orfodol bod esgobion yn llunio Cod Ymarfer ac yn rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud.

Bydd y cyfarfodydd yn Ionawr a Chwefror mewn chwe esgobaeth yng Nghymru - Llandaf, Bangor, Tyddewi, Llanelwy, Mynwy ac esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu.

Mae'r cyfnod ar gyfer tystiolaeth ysgrifenedig wedi dod i ben ond ar ôl y cyfarfodydd bydd trafodaeth gan Gorff Llywodraethu'r Eglwys ym mis Ebrill.

'Gwerthfawrogi'

Dywedodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, eu bod nhw eisiau gwneud yn siŵr fod pobl sydd yn gwrthwynebu ordeinio merched fel esgobion yn dal i deimlo'n rhan o'r Eglwys.

"Rydyn ni'n awyddus i sicrhau darpariaeth briodol ar eu cyfer nhw er mwyn iddyn nhw barhau i deimlo fod croeso iddyn nhw yn yr Eglwys a bod yr Eglwys yn eu gwerthfawrogi ac er mwyn iddyn nhw barhau i addoli a gweinidogaethu ochr yn ochr â ni.

"Rydyn ni wedi cael y dasg o baratoi Cod Ymarfer mewn blwyddyn ac rydym yn awyddus i ymgynghori â chymaint ag y gallwn o aelodau'r eglwys er mwyn i ni adlewyrchu eu barn gystal ag y gallwn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol