Nida Naseer: heddlu yn chwilio afonydd

  • Cyhoeddwyd
Nida Naseer
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nida Naseer wedi bod ar goll ers Rhagfyr 28

Mae plismyn sy'n edrych am ferch ar goll wedi bod yn chwilio mewn afonydd yn agos i'r coleg mae hi'n mynychu.

Roedd pedwar plismon wedi bod yn chwilio yn agos i gampws Coleg Gwent ar Ffordd Nash, lle mae Nida Naseer yn astudio.

Does neb wedi gweld Ms Naseer, sy'n 18 ac o ardal Pillgwenlli, Casnewydd, ers Rhagfyr 28.

Mae Heddlu Gwent yn mynnu bod yr ymchwiliad yn dal i fod yn un am berson ar goll.

Aeth Nida ar goll o'i chartref ar Stryd Linton yn fuan wedi iddi fynd a bagiau sbwriel allan o'r tŷ am 20.00 y nôs.

Nid oedd hi'n gwisgo esgidiau, a doedd ganddi ddim ffôn, arian na chôt.

Mae disgwyl i blismyn chwilio o gwmpas yr afon yn Rodney Parade brynhawn Mawrth, ac yna bydden nhw'n chwilio yn agos i bont Stryd George.

Maen nhw eisoes wedi bod yn chwilio mewn amryw o ardaloedd yn y ddinas.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Heddlu wedi bod yn chwilio ger afonydd, ond maen nhw'n dweud bod yr ymchwiliad yn dal i fod am berson ar goll

'Person hyfryd'

Mae ei chwaer, Shamyla Naseer, 23, wedi dweud bod Nida yn ferch "crefyddol iawn, yn swil ac yn ddistaw ac yn berson hyfryd".

Mae'r teulu wedi gwneud cais am loches ers iddyn nhw ddod o Bacistan bum mlynedd yn ôl.

Ni chafodd eu cais ei dderbyn, ond maent yn y broses o apelio.

Pan gafodd Ms Naseer ei gweld am y tro diwethaf, roedd hi'n gwisgo jîns a chrys du.

Mae ganddi wallt hir tywyll ac mae hi'n 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.