Llys: 'Ddim yn bwriadu achosi niwed mawr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sam Blackledge "wedi meddwi" yn nhafarn Pen y Bont, yn ôl Anthony Smith

Mae dyn 40 oed, sy'n gwadu llofruddio dyn gweddw, wedi dweud wrth lys nad oedd yn ceisio ei ladd.

Dywedodd Anthony Smith o Bensarn, Abergele, wrth Lys y Goron Caernarfon, nad oedd wedi bwriadu achosi niwed mawr chwaith.

"Roedd o'n ffrind i mi," meddai.

Yn ôl Mr Smith, fe welodd o Paul Blackledge, 54 oed, y tu allan i dafarn Pen y Bont mewn ffrwgwd gyda'r rheolwraig, Tracey Jones.

"Ro'n i'n meddwl ei fod o am daro Tracey," meddai. "Ro'n i eisiau ei wthio oddi wrthi hi, yna fe fyddai'r sefyllfa drosodd ac yntau ar ei ffordd adre'."

Mae wedi ei gyhuddo o lofruddio Mr Blackledge fis Gorffennaf y llynedd ac eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Mae rheolwraig y dafarn, Tracey Jones, 47 oed o Abergele, wedi gwadu llofruddiaeth a dynladdiad.

"Do'n i ddim yn meddwl 'mod i wedi ei guro fo mor galed â hynny ar y pryd," meddai Mr Smith.

Wrth gael ei holi gan ei gyfreithiwr, Simon Medland QC, dywedodd ei fod yn derbyn ei fod o'n euog o ymosod ar ddyn arall yn 2011.

'Yn foi iawn'

Dywedodd ei fod yn 'nabod Mr Blackledge ers tua blwyddyn a hanner a'i fod yn "foi iawn".

Er hyn, meddai, roedd o wedi hel Mr Blackledge o'r dafarn 12 neu 13 o weithiau "dim ond drwy ei hebrwng at y drws pan oedd o wedi cael gormod i yfed".

Ar noson yr ymosodiad honedig dywedodd Smith fod Mr Blackledge wedi bod yn pwyso ar y dyn tu ôl i'r bar am ddiodydd cryfion "top shelf" nad oedd o i fod i'w cael.

Honnodd hefyd fod Mr Blackledge wedi bod "ychydig yn haerllug" gyda chwsmeriaid eraill ac wedi ceisio cymryd diod gan ddyn oedrannus.

"Roedd o'n sefyll wrth y bar ac roedd wedi meddwi. Roedd o yn ei fyd bach ei hun," meddai'r diffynnydd. "Dywedodd ei fod o eisiau diod arall, gan regi. Dywedodd Tracey (rheolwraig y dafarn) wrtho am orffen ei ddiod, ac fe regodd arni hi eto."

Dywedodd y diffynnydd ei fod wedi ceisio hebrwng Mr Blackledge at y drws, ond fe faglodd "gan ddisgyn yn ei flaen, ac ar ei ben ôl."

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Paul Blackledge ddau ddiwrnod ar ôl yr ymosodiad honedig

'Hergwd'

Ychwangodd y diffynnydd fod Mr Blackledge wedi cael cymorth i godi cyn gafael yn ffrâm y drws a mynnu nad oedd am adael.

Wrth iddyn nhw ddod drwy'r drws, dywedodd Mr Smith ei fod wedi rhoi "hergwd" i Mr Blackledge. "Doeddwn i ddim am iddo droi tuag ata'i a 'nharo i'n anymwybodol, fel oedd o wedi bygwth gwneud. Fe ddisgynodd o. Fe wnes i ei wthio'n eithaf caled er mwyn ei symud oddi wrtha'i."

Dywedodd Mr Smith eu bod nhw wedi dadlau a'i fod wedi rhegi ar Mr Blackledge, gan ddweud wrtho am fynd adref.

Clywodd y llys fod Mr Blackledge wedi dioddef o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol