Comisiwn: Ystyried cwynion am gynghorau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cyfrannodd y ddau gyngor i gostau codi Parc y Scarlets (chwith) a Stadiwm Liberty (dde)

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cadarnhau wrth BBC Cymru eu bod yn ystyried cwynion am ddau awdurdod lleol yng Nghymru ynglŷn â chymorthdaliadau anghyfreithlon posib.

Er hynny does dim ymchwiliad ffurfiol wedi dechrau i Gyngor Sir Gaerfyrddin na Chyngor Abertawe ar hyn o bryd.

Dywedodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe eu bod mewn trafodaethau gyda'r Comisiwn, ac fe ddywed Cyngor Sir Gâr nad yw'r Comisiwn wedi dod i gysylltiad â nhw am Barc y Scarlets.

Fe godwyd cwestiynau fis diwethaf am y modd y mae'r ddau gyngor wedi bod yn helpu talu am rai timau chwaraeon proffesiynol lleol.

Mae BBC Cymru wedi gweld gohebiaeth o swyddfa cyfarwyddwr cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd sy'n dweud eu bod yn ystyried yr help sydd wedi ei roi gan Gyngor Sir Gâr i'r Scarlets yn Llanelli.

Mae hynny'n golygu bod dau gyngor o dan ystyriaeth ynglŷn â thorri rheolau'r Undeb Ewropeaidd.

Fis diwethaf dywedodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe fod y Comisiwn wedi cysylltu â nhw am eu trefniadau cyllido i Stadiwm Liberty.

'Gofyn cwestiynau'

Ond mae'n ddyddiau cynnar o ran y broses o sefydlu ymchwiliad ffurfiol, fel yr eglurodd David Hughes, pennaeth swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru:

"Er bod ymchwiliadau ffurfiol yn cael eu cynnal i gymorthdaliadau'r wladwriaeth yn Sbaen i glybiau fel Real Madrid ac yn yr Iseldiroedd hefyd, does dim ymchwiliadau ffurfiol yn cael eu cynnal yn y DU.

"Yr hyn sydd gennym yn y DU yw ychydig o achosion sydd wedi dod i'r amlwg yn y cyfryngau lle mae honiadau wedi cael eu gwneud yn erbyn rhai pobl, ac mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar y Comisiwn i ystyried y materion hyn a gofyn ychydig o gwestiynau er mwyn gweld os oes rhywfaint o wirionedd yn yr honiadau."

Parc y Scarlets

Fe godwyd pryderon y llynedd am yr arian gan Gyngor Sir Gaerfyrddin i'r Scarlets. Mae'r rhanbarth wedi derbyn dros £20miliwn gan yr awdurdod ers 2007.

Cyfrannodd y cyngor bron tri chwarter o gost o godi stadiwm newydd £25m (Parc y Scarlets) sydd wedi ei osod ar brydles i'r rhanbarth am 150 mlynedd.

Mae'r awdurdod hefyd wedi darparu benthyciadau o tua £8m i'r clwb. Yn ddiweddar fe gafodd termau un benthyciad ei ail drafod fel bod y rhanbarth yn talu llai o log.

Ar yr un pryd mae'r awdurdod wedi cyhoeddi cynlluniau i leihau gwariant ar barciau, meysydd chwarae ac ati - penderfyniad sydd wedi cael ei feirniadu gan rai cynghorwyr a thrigolion.

Stadiwm Liberty

Mae cwestiynau hefyd wedi cael eu gofyn gan y Comisiwn Ewropeaidd am drefniadau cyllido Cyngor Dinas Abertawe i Stadiwm Liberty.

Cafodd y stadiwm ei godi yn 2005 ar gost o £27m, ac mae'n cael ei defnyddio gan glwb pêl-droed Abertawe a rhanbarth rygbi'r Gweilch, sydd yn talu rhent rhad.

Pwrpas rheolau'r Comisiwn Ewropeaidd yw ceisio sicrhau nad yw'r sector cyhoeddus yn gwario gormod o arian cyhoeddus i gwmnïau preifat. Ychwanegodd David Hughes:

"Fel y gallwch ddychmygu, pe bai un wlad yn rhoi cymhorthdal i gwmni penodol a bod y cwmni yna yn curo cystadleuwyr mewn gwlad arall yn Ewrop mae hynny'n gwyro'r gystadleuaeth...

"Fe all gadw cwmnïau sydd ddim yn hyfyw i fynd, ac yn y pen draw yn codi'r pris i'r cwsmer ac yn faich ar y trethdalwr yn ogystal."

Daeth i'r amlwg yn ddiweddar bod pump o glybiau pêl-droed yn yr Iseldiroedd yn destun ymchwiliadau ffurfiol, a saith o glybiau yn Sbaen - gan gynnwys Real Madrid a Barcelona.

Ymateb

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cysylltu â nhw am fater Parc y Scarlets, ac ychwanegodd llefarydd eu bod "wedi derbyn cyngor cyfreithiol annibynnol fel rhan o'r penderfyniad yn 2007".

"Barn y cyngor oedd nad oedd rheolau cyllido'r wladwriaeth yn berthnasol oherwydd y modd y lluniwyd y cytundeb gwreiddiol.

"Er i'r un cwestiynau gael eu gofyn drosodd a thro dros y chwe blynedd diwethaf rydym yn parhau'n hyderus o'r cyngor a gawsom."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas a Sir Abertawe: "Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn nifer o gwestiynau i ni mewn perthynas â Stadiwm Liberty ac rydym ni - fel nifero glybiau chwaraeon eraill ar draws Ewrop - mewn trafodaethau gyda nhw."

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe a'r Gweilch wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater.

Mae BBC Cymru hefyd wedi gofyn am ymateb gan y Scarlets.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol