BBC Cymru Fyw

Bygythiad i 100 o swyddi hamdden yn Sir Ddinbych

Published
image captionDywedodd y cyngor nad oedden nhw am gymryd cyfrifoldeb am y cyfleusterau hamdden dan ofal Hamdden Clwyd

Fe allai dros 100 o swyddi gael eu colli yn Sir Ddinbych wedi i gynghorwyr benderfynu tynnu cyllid yn ôl o gwmni sy'n gyfrifol am rai o wasanaethau hamdden yn y sir.

Roedd dros 3,000 o bobl wedi ymuno a grŵp ar y we i geisio achub yr Heulfan yn y Rhyl, Y Ganolfan Nova a Chanolfan Bowlio dan do Gogledd Cymru, y ddau ym Mhrestatyn.

Dywedodd cynghorwyr nad oedden nhw am gymryd cyfrifoldeb am y safleoedd, a'u bod yn bwriadu rhoi gorau i roi arian i'r cwmni sy'n gyfrifol am y canolfannau o fis Ebrill ymlaen.

Dywedodd y cyngor bod cwmni Hamdden Clwyd, wedi cael gwybod am y toriadau dair blynedd yn ôl.

Mae'r BBC wedi gofyn i Hamdden Clwyd ymateb.

70 swydd llawn amser

Pe bai'r canolfannau yn cau ar Fawrth 31, byddai'n golygu colli 70 o swyddi llawn amser a 55 o swyddi tymhorol

Dywedodd Huw Jones, aelod y cabinet dros hamdden: "Mae'r cabinet wedi gwneud y penderfyniad i dynnu arian yn ôl o fis Ebrill ymlaen ac i beidio â chymryd cyfrifoldeb am y cwmni.

"Doedd dim opsiwn gan fod pryderon am y ffordd roedd y cwmni yn cael ei redeg.

"Mae'r cyfleusterau wedi bod mewn cyflwr gwael ac wedi eu rheoli yn wael ers nifer o flynyddoedd.

"Mae gan y cyngor gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod unrhyw gwmni sy'n rhedeg gwasanaethau ar ei rhan yn rhoi gwerth am arian a safonau da o wasanaeth a gofal i gwsmeriaid.

'Cydnabod problemau'

"Mae'r cwmni ei hun wedi cydnabod rhai o'r problemau yma ac wedi gofyn i'r awdurdod gymryd cyfrifoldeb am y cwmni fisoedd yn ôl.

"Fe wnaethon ni ystyried yr opsiwn yma, ond mae gormod o risg."

Dywedodd y cyngor y byddai gweddill y grant fyddai wedi cael ei roi i Hamdden Clwyd yn 2014/15, £200,00, yn cael ei ddefnyddio i hybu gwasanaethau hamdden, twristiaeth a digwyddiadau i'r arfordir.

Cyn y cyfarfod, roedd un gweithiwr wedi galw ar y cyngor i roi cymhorthdal lawn neu gymryd cyfrifoldeb am y canolfannau, gan fod y cyngor wedi sefydlu'r cwmni yn 2001.

Roedd rheolwr y ganolfan bowlio ac aelod o fwrdd Hamdden Clwyd, Laura Baldwin, hefyd wedi dechrau deiseb er mwyn ceisio achub y safleoedd.

Straeon perthnasol

  • Ymgyrch i achub canolfannau hamdden Sir Ddinbych