Tân mewn tŷ mawr yn Sir Fynwy

  • Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr yn ceisio mynd i'r afael â thân mewn tŷ mawr yn Sir Fynwy.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw i'r eiddo dau lawr yn Nhredynwg ger Llanhenog am tua 6:30pm ddydd Mawrth.

Yn ôl adroddiadau roedd fflamau i'w gweld drwy'r to.

Mae cyfanswm o wyth o griwiau o ddiffoddwyr ar y safle o Gwmbrân, Brynbuga, Caerffili, Dyffryn, New Inn, Malpas a Maendy.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu arbennig i gael mynediad i'r safle.

Does dim adroddiad am unrhyw anafiadau, ac fe gredir bod yr eiddo yn y broses o gael ei adeiladu.