Llys yn clywed bod dynes 'wedi ei thrywanu 40 gwaith'

  • Cyhoeddwyd
Joanna Elizabeth Hall
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Joanna Hall yn yr ysbyty ar Ebrill 4

Mae llys wedi clywed bod dynes 30 oed wedi cael ei thrywanu 40 o weithiau yn ei chartref yn Sir Benfro.

Dywedodd Joanna Hall, o Ddinbych y Pysgod bod Steven Daniel Williams wedi ymosod arni, tra'r oedd hi yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad.

Bu farw o'i hanafiadau dair wythnos yn ddiweddarach.

Mae Mr Williams, 30, yn gwadu llofruddio Ms Hall.

'Cyflwr difrifol'

Dywedodd yr erlynydd, Elwen Evans QC yn Llys y Goron Abertawe bod Ms Hall wedi cael ei thrywanu 40 o weithiau yn ei chartref ar Fawrth 15.

Gwelodd y rheithgor y siwmper roedd Ms Hall yn ei gwisgo pan ddigwyddodd yr ymosodiad, gyda 21 o dyllau ynddo.

Clywodd y rheithgor yr alwad i'r gwasanaethau brys gan y diffynnydd.

Roedd Mr Williams yn ymosodol ar y ffôn ac roedd rhaid iddo ofyn i Ms Hall am ei chyfeiriad er mwyn anfon yr ambiwlans.

Gwelodd y rheithgor hefyd gyllell o'r tŷ oedd efo gwaed y diffynnydd a Ms Hall arno. Roedd ôl bys Mr Williams wedi ei ddarganfod ar y gyllell.

Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Williams yn gwadu llofruddio Ms Hall yn Ninbych y Pysgod

Mae Mr Williams yn dweud ei fod wedi darganfod Ms Hall gyda'r anafiadau.

Ond dywedodd yr erlyniad bod Ms Hall wedi dweud wrth yr heddlu mai Mr Williams oedd wedi ymosod arni, cyn iddi farw yn yr ysbyty.

Wrth orwedd yn yr ysbyty, dywedodd wrth yr heddlu: "Dechreuodd weiddi arna i ac aeth i'r gegin a dod yn ôl gyda chyllell.

"Gofynnais beth oedd o am wneud a dywedodd: 'Gwylia fi'.

"Fe wnaeth o drywanu fi yn fy nghefn ac aeth y gyllell yn styc ond llwyddodd i'w gael o allan a chario ymlaen i drywanu fi.

"Roeddwn i'n meddwl mod i'n mynd i farw."

Dywedodd yr erlynydd bod Ms Hall wedi dioddef anafiadau dros ei chorff, gyda rhai yn achosi niwed i'w horganau.

Dywedodd ei fod yn amlwg ei bod hi mewn cyflwr difrifol iawn, a bu farw ym mis Ebrill 2013- 20 diwrnod wedi'r ymosodiad.

Dillad y diffynnydd

Mae'r rheithgor hefyd wedi gweld y dillad yr oedd Mr Williams yn eu gwisgo ar y pryd.

Roedd crys gwyn gyda gwaed Ms Hall arno, a chafodd gwaed ei ddarganfod ar ddillad eraill ac ar garped, soffa a bwrdd y tŷ.

Yn ei ddatganiad i'r heddlu, dywedodd Mr Williams nad oedd mewn perthynas â Ms Hall, ond bod y ddau wedi cael perthynas rywiol.

Roedden nhw wedi trafod os oedden nhw mewn perthynas, a dywedodd o nad oedd o eisiau bod mewn un.

Dywedodd ei fod yn poeni am Ms Hall wedi'r sgwrs yna, a'i fod wedi ei darganfod yn torri ei breichiau gyda chyllell.

Mae'n honni ei fod wedi bod yn ei thŷ'r noson honno yn yfed drwy'r nôs, ac yna ei fod wedi gadael y tŷ am 7.30 yn y bore i brynu mwy o wisgi.

Pan ddaeth yn ôl, dywedodd ei fod wedi darganfod Ms Hall wedi ei hanafu.

'Alcoholig'

Cyfaddefodd ei fod yn alcoholig, ond dywedodd ei fod yn cofio'r hyn ddigwyddodd yn iawn.

Ar noson yr ymosodiad, roedd negeseuon testun a galwadau rhwng Ms Hall a Mr Williams ac mi welodd y llys luniau CCTV o'r diffynnydd yn cerdded i gartref Ms Hall toc wedi hanner nos.

Dywedodd cymydog Ms Hall ei bod hi wedi clywed sŵn ffraeo rhwng dyn a dynes oedd wedi stopio tua 2 o'r gloch y bore.

Dywedodd yr erlyniad hefyd bod Steven Daniel Williams wedi ffonio ei ffrind, Steven Camp sawl gwaith rhwng 3.00 a 7.24 a'i fod wedi llwyddo yn y diwedd i gysylltu gydag o.

Roedd Steven Camp wedi dweud wrth yr heddlu fod Mr Williams yn swnio yn bryderus ac wedi dweud wrtho: "Plîs tyd draw i dŷ Jo."

Cafodd y rheithgor eu gyrru adref brynhawn Mercher, a bydd yr achos yn parhau ddydd Iau.