Adolygiad i strwythur cyrff iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen i'r cyrff iechyd adlewyrchu polisiau diweddaraf y gwasanaeth iechyd meddai'r Gweinidog

Mae'r Gweinidog Iechyd yn gofyn am dystiolaeth gan bobl yn y maes iechyd am ei fod yn ystyried newid strwythur cyrff iechyd.

Yn ôl Mark Drakeford mae angen edrych eto ar y cyrff am fod yna newidiadau mawr wedi bod yn y gwasanaeth iechyd.

Mae'r gweinidog yn poeni nad yw'r cyrff yma, sy'n cynnwys Pwyllgor Meddygol Cymru, y Pwyllgorau Deintyddol Lleol a'r Grwpiau Cynghori Arbenigol Cenedlaethol, yn adlewyrchu'r polisïau mwyaf diweddar.

"Dros y blynyddoedd diwethaf cafwyd newidiadau sefydliadol sylweddol yn Llywodraeth Cymru a GIG Cymru," meddai.

"Dros yr un cyfnod, mae nifer y cyrff cynghori sefydlog yn y maes iechyd, sydd wedi cael eu ffurfio i gynghori'r Llywodraeth a'r gwasanaeth iechyd, wedi cynyddu'n ddirfawr."

Ond mae'r gweinidog yn poeni nad yw'r grwpiau yma i gyd yn cyd-fynd a'r polisiau a dulliau gweithio diweddaraf.

Tri mis

"Y perygl yw nad yw'r grwpiau hyn yn gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd erbyn hyn ac mae angen eu hadolygu, eu diwygio a'u hailfywiogi er mwyn ein helpu i ddarparu system gofal iechyd teilwng ar gyfer yr 21ain Ganrif."

Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydd y newidiadau yn fanteisiol i'r gwasanaeth iechyd achos y bydd mwy o gydweithio ar draws gwasanaethau ac y bydd pawb yn gweithio tuag at yr un safonau proffesiynol.

Mae'r gweinidog hefyd yn gobeithio y bydd yr adolygiad yn golygu y bydd modd dod o hyd i fwy o ddoctoriaid arbennigol a datblygu rhai ar gyfer y dyfodol.

Bydd tri mis gan bobl i anfon tystiolaeth ac wedyn mi fydd yr adran iechyd yn datblygu cynigion. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn nes ymlaen yn y flwyddyn i'r cynigion hynny.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol