Clwb golff yn nwylo'r gweinyddwyr?

Parc Garnant Golf Course Image copyright Other
Image caption Mae'r cwrs ar safle hen waith glo brig

Mae cyngor sir yn dweud eu bod yn ymchwilio i adroddiadau fod clwb golff gafodd ei sefydlu ganddyn nhw yn Nyffryn Aman yn y 90au wedi ei roi yn nwylo'r derbynwyr.

Fe wnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin gyfrannu tuag at sefydlu'r cwrs £1 miliwn ar hen safle glo brig yn ardal y Garnant, ger Rhydaman.

Fe gafodd y cwrs ei drosglwyddo i gwmni Clay's o Wrecsam yn 2011 ar gytundeb 25 mlynedd oedd yn cynnwys cymhorthdal.

Y bwriad oedd dod â'r cymhorthdal hwnnw i ben ar ôl cyfnod o chwe blynedd.

Mae'r cwrs ar safle 120 erw gyda golygfeydd o'r Mynydd Du.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerfyrddin: "Rydym yn cwrdd â chwmni Clay's yn eithaf rheolaidd, ac mae cyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer wythnos nesa'. Yn y cyfamser, rydym ni'n ceisio cysylltu â'r cwmni er mwyn cael y newyddion diweddara'.

"Nid ydym wedi cael unrhyw wybodaeth gan Clay's ynglyn â'r clwb yn cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, ac felly nid oes modd gwneud sylw pellach ar y mater."

Mae'r BBC wedi gofyn i gwmni Clay's am sylw.