Hwb ariannol i ddenu mwy at undebau credyd

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Undebau credyd yn cynnig benthyciadau i bobl sydd wedi cael problemau gyda chredyd yn y gorffennol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £1.2 miliwn yn cael ei wario ar brosiectau amrywiol i gefnogi undebau credyd yng Nghymru.

Cyhoeddodd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, y bydd yr arian yn cael ei roi tuag at ymgyrch gyhoeddusrwydd i ddenu mwy i ymaelodi, addysgu pobl sut i reoli arian, a datblygu gwasanaethau newydd.

Mae 73,000 o aelodau gyda'r undebau credyd, ond y nôd bellach yw bod 6% o'r boblogaeth yn defnyddio undebau credyd erbyn 2020.

19 o brosiectau'n elwa

Mae cyllid yn cael ei roi i 19 o brosiectau, saith ohonynt yn rhai cenedlaethol.

• Bydd Undeb Credyd Gogledd Cymru yn gwario £679,000 ar reoli ymgyrch farchnata genedlaethol i ddenu mwy i ymaelodi ag undebau credyd.

• Mae Undeb Credyd Merthyr Tudful yn cael £50,000 i hyfforddi dau berson i ddarparu cyrsiau addysg ariannol i 500 o blant o ysgolion uwchradd ac i ddenu 300 o bobl ifanc i ddod yn aelodau o undebau credyd.

• Mae Undeb Credyd Smart Money yng Nghaerffili yn cael £88,000 er mwyn lansio cerdyn debyd rhagdaledig i helpu'r bobl hynny sydd wedi cael eu taro gan y newidiadau i'r budd daliadau lles i reoli eu harian.

Benthyciadau fforddiadwy

Mae Undebau Credyd yn rhoi cyfle i bobl sydd wedi cael problemau gyda chredyd yn y gorffennol ac sydd ddim yn gallu cael benthyciadau oddi wrth y prif ddarparwyr. Maen nhw'n medru benthyg arian y maen nhw'n gallu fforddio talu nôl.

Dywedodd y Gweinidog ei fod am "weld Undebau Credyd yn cynnig amryfal wasanaethau sydd, yn ogystal â denu pobl ar incwm canolig, yn helpu'r rheini sydd ar incwm isel ac y mae angen cymorth ac arweiniad ariannol arnyn nhw."

"Dwi am weld undebau credyd yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, megis benthyciadau sydd ar gael yn hwylus, annog pobl i gynilo, a chynnig cymorth cyffredinol ar sut i reoli cyllidebau, yn benodol felly er mwyn helpu pobl i ymdopi â'r trefniadau newydd ar gyfer budd-dal tai."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol