Athro heb golli'i swydd er cael ei ddal yn yfed a gyrru am yr eildro

  • Cyhoeddwyd
Dafydd HancockFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dafydd Hancock yn dweud ei fod o wedi bod yn "ffol iawn"

Mae athro mewn ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd wedi cadw'i swydd er ei fod o wedi'i gael yn euog am yfed a gyrru am yr eildro.

Fe gafodd Dafydd Hancock, sy'n athro addysg gorfforol 27 oed, ei geryddu'n llym gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, ond fe wnaeth o osgoi colli'i swydd am ymddygiad amhroffesiynol.

Roedd Mr Hancock, sy'n bennaeth ar adran Addysg Gorfforol Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yng Nghaerdydd, yn wynebu'r sac yn dilyn cael ei ddal yn feddw tu ôl i lyw car am yr eildro.

Dywedodd ei fod wedi bod "yn ffol iawn."

Ychwanegodd, "Dwi wedi gwneud dau beth drwg. Dwi'n teimlo cywilydd ac euogrwydd ofnadwy."

"Yn yr wythosau diwethaf, dwi wedi bod yn crio fy hun i gysgu. Mae'r disgyblion dwi'n eu dysgu yn fy 'nabod i'n ddigon da i ddod i'w casgliadau eu hunain."

Gyrru'n eratig

Y llynedd, fe gafwyd Dafydd Hancock yn euog yn Llys Ynadon Caerdydd, o fod â bron ddwywaith y lefel cyfreithiol o alcohol yn ei waed.

Roedd yr heddlu wedi sylwi ei fod yn gyrru'n eratig ac yn "gwyro o ochr i ochr" yn ei gar Peugeot 4007.

Fe gafodd ei wahardd rhag gyrru am 3 blynedd.

Mae'n dilyn gwaharddiad arall 5 mlynedd yn ôl cyn ei fod yn athro.

Roedd wedi cael gwybod yn benodol y byddai ei ddedfrydau blaenorol yn cael eu hystyried petai ar unrhyw bryd yn torri'r côd ymddygiad.

'Dewisiadau gwael'

Yng ngwrandawiad Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, fe wadodd Hancock ei fod yn yfwr mawr.

Dywedodd: "Dwi'n athro ifanc, proffesiynol a moesol. Fe wnes i ddewisiadau gwael. Mae wythnosau yn pasio heb i mi yfed diferyn."

Fe benderfynodd y Cyngor ei fod yn ymddygiad profesiynol annerbyniol, ac y dylai marc du aros ar ei gofnod am ddwy flynedd.