Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant

  • Cyhoeddwyd
Y Prif weinidog Carwyn Jones a'r dylunydd Gideon Petersen.
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd tlws y gwobrau, gan y cerflunydd Gideon Petersen, ei ddangos yn ystod lansiad Gwobrau Dewi Sant ym Medi 2013

Swyddog croesfan ysgol, sylfaenydd Only Men Aloud, mam ifanc, gwyddonydd yn CERN a seren rygbi rhyngwladol - dyma rhai o'r bobl sydd ar rhestr fer Gwobrau Dewi Sant.

Cyhoeddwyd y rhestr fer heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones mewn seremoni arbennig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cynllun unigryw i Gymru yw'r gwobrau a dyma fydd y tro cyntaf iddyn nhw gael eu cynnal.

Mae'n cydnabod llwyddiannau pobl o bob cefndir a galwedigaeth, sydd wedi'u henwebu gan aelodau o'r cyhoedd.

Enwau'r rhestr fer

Ymysg y rhai sydd ar y rhestr fer mae Karin Williams, swyddog croesfan ysgol o'r Rhws.

Cafodd ei henwebu ar gyfer y categori dewrder ar ôl iddi ymateb yn reddfol i amddiffyn y plant drwy sefyll o'u blaen pan gollodd gyrrwr reolaeth ar ei gar o flaen yr ysgol.

Torrodd ei hysgwydd a'i dwy goes wrth wneud hynny, ac o ganlyniad bu'n rhaid iddi dreulio'r naw wythnos nesaf yn yr ysbyty.

Hefyd ar y rhestr fer mae Antur Waunfawr, menter gymdeithasol yng Nghaernarfon.

Enwebwyd yr Antur dan y categori Menter am eu gwaith yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ag anawsterau dysgu.

Un arall yw Serai Hann, mam ifanc o Abertawe a weithiodd i sefydlu ymgyrch Credyd Teg Bae Abertawe er mwyn mynd i'r afael â'r broblem niweidiol o gynnig benthyciadau llog uchel ar garreg y drws, yn dilyn ei phrofiadau anffodus ei hun.

Mae rhai wynebau adnabyddus yno hefyd, gan gynnwys Leigh Halfpenny a Warren Gatland, a enwebwyd am eu cyfraniad i chwaraeon yng Nghymru, a'r gantores Cerys Matthews sydd wedi'i henwebu yn y categori diwylliant am hyrwyddo Cymru ar draws y byd drwy ei cherddoriaeth.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Rwy'n clywed iddi fod yn anodd iawn dewis rhestr fer allan o'r nifer fawr o geisiadau haeddiannol a ddaeth i law, ond mae'r rhai sydd wedi'u dewis yn enghreifftiau perffaith o'm rhesymau dros sefydlu'r gwobrau.

"Y bwriad oedd cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl Cymru, pobl sy'n cymryd cam ychwanegol i wneud gwahaniaeth i ansawdd bywyd yng Nghymru. "

Mae rhestr llawn i'w gweld ar Gwefan Gwobrau Dewi Sant

Cafodd pobl eu henwebu dan wyth categori:

  • Dewrder
  • Dinasyddiaeth
  • Diwylliant
  • Menter
  • Arloesedd a Thechnoleg
  • Chwaraeon
  • Rhyngwladol
  • Person ifanc

Hefyd mae nawfed gwobr, Gwobr Arbennig Prif Weinidog Cymru. Nid oes modd enwebu pobl ar gyfer y wobr hon, a'r Prif Weinidog ei hun fydd yn dewis yr enillydd.

Lluniwyd y rhestr fer gan banel o feirniaid annibynol a phrofiadol yn eu hamrywiol feysydd.

Bydd y seremoni wobrwyo yn digwydd ar Fawrth 13 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol