Cyhuddo mam o esgeuluso'i mab

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gov.uk
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwrandawiad yn Llys Ynadon Aberystwyth

Mae dynes o Lambed wedi ymddangos yn y llys wedi'i chyhuddo o esgeuluso ei mab drwy ei fwydo gydag uwd a moron yn unig.

Honnir hefyd bod y ddynes 49 oed o Lanbedr Pont Steffan wedi gorfodi'r bachgen, sy'n ei arddegau, i gysgu ar loriau pren a chardfwrdd.

Fe gadarnhaodd swyddogion yn Llys Ynadon Aberystwyth bod y ddynes, na ellir ei henwi, wedi ymddangos mewn gwrandawiad yr wythnos ddiwethaf ac wedi'i chyhuddo gyda dau gyfrif o esgeuluso plentyn.

Fe gofnodwyd ple dieuog ar ei rhan a'i rhyddhau ar fechnïaeth diamod.

Fe fydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.