Betsi Cadwaladar, Cadwalader neu Cadwaladr?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar rai o'r arwyddion, roedd Cadwaladr wedi cael ei sillafu'n 'Cadwaladar'.

Mae'r corff sy'n rhedeg Gwasanaeth Iechyd Gogledd Cymru wedi newid sawl arwydd ar ôl camsillafu ei enw ei hun mewn dwy ffordd wahanol.

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi codi arwyddion dim ysmygu yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda'r sillafiad "Betsi Cadwaladar", gydag 'a' ychwanegol ar y diwedd.

Roedd arwyddion hefyd wedi'u gosod a'u glynu ar rai o gerbydau'r bwrdd, y tro hwn gyda'r sillafiad "Betsi Cadwalader", gydag 'e' ychwanegol.

Mae llefarydd ar ran y bwrdd iechyd wedi cadarnhau bod y camgymeriadau ar yr arwyddion wedi cael eu newid.

"Yn anffodus, camgymeriad gyda chyflenwr lleol oedd hyn, ac mae wedi cael ei newid heb ddim cost i'r bwrdd iechyd."

Does dim ymateb wedi dod oddi wrth y bwrdd ynglyn â faint o arwyddion roedd yn rhaid eu newid.

Ond fe welwyd arwyddion anghywir y tu allan i'r uned famolaeth yn Ysbyty Gwynedd ac ar ddau gerbyd gwahanol yn ardaloedd Llanfairfechan a Thywyn.

Dywedodd Gweinidog Iechyd yr wrthblaid, yr AC Ceidwadol, Darren Millar, ei fod wedi'i ryfeddu.

"Dydy'r camgymeriadau hyn yn gwneud dim i wella enw da y bwrdd iechyd, sydd eisoes ar y gwaelod yn dilyn cyfres o adroddiadau beirniadol."

Disgrifiad o’r llun,
'Cadwaladar' eto ar arwydd arall y bwrdd iechyd

"Os nad yw'r bwrdd iechyd yn gallu sillafu ei enw ei hun, sut ar y ddaear y gallan nhw ysbrydoli hyder ymysg eu cleifion a'u staff?"

Roedd Betsi Cadwaladr yn nyrs adeg rhyfel y Crimea fu'n gweithio gyda Florence Nightingale

Fe gafodd ei geni yn y Bala yn 1789.

Ar wefan y bwrdd iechyd, mae'n dweud bod Betsi "wedi newid ei chyfenw i Davis am nad oedd Cadwaladr yn hawdd i Saeson ei ynganu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol