Damwain bws ger Casnewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y ddamwain toc cyn 5 o'r gloch y prynhawn.

Mae damwain wedi bod rhwng car a bws ger cylchdro Coldra yng Nghasnewydd.

Roedd dros ddeg o bobl ar y bws yn ôl Heddlu Gwent, ond does neb wedi dioddef anafiadau difrifol.

Mae'r digwyddiad wedi achosi problemau traffig, sydd wedi arwain at wrthdrawiad arall, ond nid yw'n un difrifol.

Cafodd un dyn wedi cael ei dorri'n rhydd o'r ddamwain gan y gwasanaethau brys oedd yn defnyddio offer torri arbenigol.

Mae'n debyg mai bws trafnidiaeth lleol ydi'r bws dan sylw.

Fe ddigwyddodd y ddamwain toc cyn 5 o'r gloch nos Fercher.

Fe gafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y De eu galw ac fe gafodd dau griw eu hanfon yno.

Mae rhai lonydd yn arwain i fyny at y gylchdro ar gau ar hyn o bryd, ac mae'r heddlu'n cyfarwyddo'r traffig.